Rådgiving innen kulturminner – Anne og Erling Aass

Business Name: Rådgiving innen kulturminner – Anne og Erling Aass
Fylke / kategori: ,
Om bedriften:

Bistand til å utarbeide grunnlag/prosjektbeskrivelser og søknader for å oppnå tilskudd til restaurering og vedlikehold av fredete, vernede eller bevaringsverdige bygninger, kulturmiljøer eller landskap. Vi har lang erfaring fra aktiv forvaltning av gamle og fredete bygninger og kulturlandskap. Ingeniør-, landbruks- og økonomibakgrunn.

Telefon: Tlf. 900 32 829
E-post: erlingaass2@gmail.com
Adresse: Huldreveien 44
Postnummer: 3042 Drammen