Scandinavian WindowCraft

Scandinavian WindowCraft
Business Name: Scandinavian WindowCraft
Om bedriften:

30 års erfaring av restaurering av gamle vinduer. Eksakte kopier av gamle vinduer. Kurser innen vindushåndverk. Salg av verktøy.
Vi tar på oss spennende oppdrag i Norge, Sverige og Danmark.

Telefon: +47 950 58 288
E-post: info@scandinavianwindowcraft.com
Adresse: Lena 150, S-523 92 Timmele, Sverige