Strøminstallatøren AS

Strøminstallatøren AS
Business Name: Strøminstallatøren AS
Fylke / kategori: ,
Om bedriften:

Serviceoppdrag, svakstrøm/sterkstrømsinstallasjoner, feilsøking, termografering, brannforebyggende el.kontroller. Vår spesialitet er drift, vedlike-hold og oppgradering av eldre elektriske anlegg. Vi monterer også helt nye anlegg tilpasset eldre bevaringsverdige hus. Spørsmål om å bevare et gammelt anlegg, ta kontakt!

Telefon: 67 97 59 70
E-post: post@strominst.no
Adresse: Solheimsveien 50
Postnummer: 1473 Lørenskog