Directory Categories Konsulent og rådgivning

Konsulent og rådgivning

Akershus Bygningsvernsenter
Address: Strømsveien 74
2010 Strømmen
Om bedriften:

Praktiske kurs i tradisjonshåndverk for håndverkere og andre. Rådgivning om istandsetting og ny bruk av verneverdige bygninger og anlegg i Akershus. Første befaring er gratis. Tilstandsrapporter og registreringer. Foredrag om bygningsvern og tilskuddsordninger. Se også facebook.com/bygnings-vernsenter

Telefon: 474 71 980 / 997 42 000
E-post: bygningsvernsenteret@mia.no
Address: Myravegen 3
56687 Valsøyfjord
Om bedriften:

Rådgivningstjeneste for vedlikehold og fornyelse av bygninger, nye eller gamle. Trenger du råd og veiledning i forbindelse med vedlikehold, fargevalg, overflate- behandling, utbedring av skader, valg av produkt, håndverker etc.? Ta kontakt! Tar oppdrag over hele landet.

Telefon: Tlf. 901 21 818
E-post: vidar@bevarmegvel.no
Buskerud Bygningsvernsenter
Address: Hauges gate 89
3019 Drammen
Om bedriften:

Kurs- og kompetansesenter for tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern. Vi tilbyr en rekke ulike kurs og opplæringstiltak for utøvende håndverkere, eiere av gamle og verneverdige bygninger og andre interesserte. Ta kontakt eller les mer på hjemmesiden vår!
Du finner oss også på facebook.com/Buskerudbygningsvern

Telefon: 97 67 29 78
E-post: post@buskerudbygningsvern.no
Byggeskikksenteret i Flekkefjord
Address: Dr. Krafts gate 19
4400 Flekkefjord
Om bedriften:

Rådgivning innen bevaring, istandsetting av gamle hus i hele Agder. Kurs og kompetansesenter for tradisjonshåndverk og praktisk bygningsvern for både håndverkere og eiere av gamle og verneverdige hus. Du finner oss også på Facebook.

Telefon: 917 18 336
E-post: rolfeinar.huus@vaf.no
Address: Ragnvald Blakstadsvei 1
4838 Arendal
Om bedriften:

Vi arbeider med å styrke håndverkskompetansen i fylket, sikre rekruttering til håndverksfagene og øke kunnskapen og omkring bygningsvern og verneverdier hos kommuner, eiere og håndverkere. Hold deg oppdatert på det som skjer og kurs på vår facebookside Bygningsvern i Aust-Agder.

Telefon: 37 01 73 00 / 958 15 593
E-post: bygningsvern@austagderfk.no
Else «Sprossa» Rønnevig AS
Address: Sandsmyra 9
4790 Lillesand
Om bedriften:

Fokus på formidling av godt bygningsvern med foredrag med bilder, der all min erfaring gjennom 40 år blir presentert på ønsket tema fra oppdragsgiver.

Tema: 1. GAMLE HUS, jobb med, ikke mot dem!

2. Bevar, bevar skreik kjerringa – fra hobby til levebrød.

3.Den norske bakerovnen, en glemt ressurs.

4. Ikke kødd med gamle hus.

Telefon: 909 33 045
E-post: sprossa@online.no
Historiske Hus
Address: Skjeggenes gård,
Skjeggenesveien 499
1854 Setskog
Om bedriften:

Rådgivende konsulenter i bygningsvern – dokumentasjoner, fargeundersøkelser, opp-målinger. Utførende spesialhåndverkere med vindusrestaurering og håndtrykte tapeter som spesialfelt. Bygningsvernbutikk på Skjeggenes gård, Setskog.

Telefon: 907 83 586/ 930 32 802
E-post: victoria@historiskehus.no / lars@historiskehus.no
Address: Bergmannsgata 17
7374 Røros
Om bedriften:

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Søknadsfristen er løpende, og søknaden sendes elektronisk på våre nettsider. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Telefon: Tlf. 73 10 36 00
E-post: post@kulturminnefondet.no
Address: Rønningsbakken 4
7068 Trondheim
Om bedriften:

En aktør innen Malerfaglig Bygningsvern med spesialutdanning innen tradisjonell overflatebehandling. Restaurerer eller rekonstruerer gamle malte overflater, med og uten dekor. Tapetserer, strekker strie og pappspenner. Spesialtilpasser farger og tilvirker malinger basert på bindemidlene lim, tran og linolje. Egne verksteder og butikk.

Telefon: 928 61 333
E-post: jorunn@malersvenneriet.no
Milnes – Scharffenberg Malerikonservator
Address: Årvoll gård, Oslo / Holegutua, Brandbu
Om bedriften:

Konservering og restaurering av malerier, malte overflater og historiske interiører, kulturminnerådgivning og fargeundersøkelser, kurs og rådgivning innen tradisjonelle materialer og teknikker, utarbeider oppdragsbeskrivelser og komplette konkurransegrunnlag. Samarbeider med håndverkere og arkitekter. Tar oppdrag i hele Norge. Se nettside for referanser!

Telefon: 98 83 22 33 eller 94 32 71 03
E-post: anne.milnes@getmail.no eller katrine@malerikonservator.no