Kartverket 250 år: Jubileum til nytte for gamle bygg

Ole Andreas Wangensteens kart fra 1761 – et av de første trykte kartene over Norge tegnet av en norsk kartograf. «Norge 79: Kongeriget Norge afdelet i sine fiire Stifter» Foto: Kartverket Når man jobber med gamle bygg, dukker det ofte opp mange spørsmål. Når ble det bygd? Har det blitt flyttet? Hvordan så området ut […]