Best på gamle hus? Bygg og Bevarprisen 2014

Bygg og Bevarprisen 2014 ill2

Prisen på 50 000 deles ut til en bedrift eller person som velger gode løsninger for gamle hus.

Bygg og Bevar jobber for at landets gamle hus skal tas vare på for framtida.  Da er det viktig med kunnskap og gode løsninger under utførelse! Gode løsninger for gamle hus er tilpasset husets konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.

Bygg og Bevar-prisen deles ut som belønning og oppmuntring for å ta i bruk tradisjonell kompetanse og praktisk kunnskap innen rehabilitering og restaurering.

Vet du om en bedrift som har gjort en særlig god jobb på et restaureringsprosjekt? Eller en bedrift som jobber aktivt med å utvikle kompetanse blant de ansatte? Hva med et spesielt vellykket formidlingsprosjekt? Nå inviterer vi deg til å sende inn ditt forslag til en verdig mottager!

Da kan du sende inn ditt forslag med begrunnelse til oss. Frist for å sende inn forslag er 14. november. Juryen nominerer tre av de innsendte forslagene, men kun en av dem kan stikke av med den gjeve prisen!

Prisen

Bygg og Bevar-prisen består av diplom og en pengepremie på kroner 50 000. Prispengene skal brukes til kompetanseutvikling for vinneren. Det er åpent for alle å foreslå kandidater til prisen.

En viktig anerkjennelse

–  Dette er den eneste prisen, så vidt jeg vet som hedrer håndverket, sier juryformann Sjur Mehlum fra Riksantikvaren. – Vi er ofte flinke til å gi arkitekter og byggherre æren for gode prosjekter. Innen bygningsvernet er vi avhengig av håndverksbedrifter som kjenner tradisjonen og som setter fagkunnskapen høyt.

De øvrige jurymedlemmene er Kari-Marte Frøyset, redaktør i magasinet Norske Hjem og direktør for kompetansepolitikk og utdanning i Byggenæringens Landsforening, Jørgen Leegaard.

Tidligere vinnere

Det er tredje gang prisen deles ut. I 2012 var det bedriften Møbelverkstedet Restaurering som ble tildelt prisen. Den fikk de på bakgrunn av arbeidene de gjorde i Høyesteretts hus i 2012.

Andre året prisen ble delt ut gikk den til murmesterbedriften T. Berner & Co AS for sin innsats for murerfaget både som formidler og utførende. Tidligere i år sendte de et reisebrev fra studieturen til Skottland, som de finansierte blant annet med prispengene.

Hvordan foreslå kandidater

For å foreslå kandidat til prisen fyller du ut skjemaet nedenfor og sender på post@byggogbevar.no

Frist for innkomne forslag er 14. november 2014.

Vinneren blir annonsert 5. desember.

Skjema: Foreslå kandidater til Bygg og Bevar-prisen 2014

Hvem kan motta prisen?

Bygg og Bevar-prisen deles ut til:

  1. Bedrifter som utmerker seg med dyktig utførelse valg av gode løsninger i samsvar med bygningens stil, alder, konstruksjon, materialbruk og lokale egenart
  2. Bedrifter som aktivt jobber med kompetanseheving blant ansatte innen byggeskikk og håndverk.
  3. Organisasjoner/institusjoner/foreninger eller enkeltpersoner som utmerker seg innen formidling av praktisk kulturminnevern
  4. Prosjekter som er brukt som læringsarenaer og/eller fremmer tverrfaglighet innen tradisjonshåndverk

Prisen gjelder leveranser til både det offentlige- og private markedet, samt forbrukermarkedet, på bakgrunn av aktive eller avsluttede prosjekter i inneværende år.

Tekst: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar.

Fotokollasje: «Høvler» foto Liv Øvland, «Bakerovn i Valdres» Else «Sprossa» Rønnevig, øvrige Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar.

Comments are closed.