Bli gartner med antikvarisk kompetanse

Studenter på ekskursjon til Domkirkeodden. Museet deltar også i bevaring av gamle sorter av eple, plomme og kirsebær og har over 200 trær av gammelt opphav plantet naturlig inn i landskap og tun. Foto: Ingeborg Sørheim.

Studenter på ekskursjon til Domkirkeodden. Museet deltar i bevaring av gamle sorter av eple, plomme og kirsebær og har over 200 trær av gammelt opphav. Foto: Ingeborg Sørheim.

Er du gartner eller anleggsgartner med særlig interesse for gamle hager? Jobber du i et historisk anlegg og ønsker å ta vare på hagen som det kulturminnet det er, eller trenger den sårt restaurering eller tilbakeføring? Da er studiet «Historiske grøntanlegg» noe for deg!

Landets første gartnere med antikvarisk kompetanse ble uteksaminert fra Vea – Statens fagskole nå før jul. De er tilbake i sine respektive gartnerjobber rundt om i landet, men med en annen tilnærming til anlegget enn da de dro. Gjennom to år på deltid ved den tradisjonsrike gartnerskolen i Moelv, har de fått satt sin egen og andre hager i historisk perspektiv, og lært hvordan hager skal skjøttes som kulturminner.

Vea er den eneste skolen i landet som har denne spesialutdannelsen. Det er vektleggingen av historiefaget som særlig skiller dette studiet fra de andre gartnerfaglige studiene ved skolen. Hagehistorie har nesten en tredjedel av undervisningstimene på studiet.

Klipping av buksbomhekk ved Gunnebo slott i Sverige. Foto: Ingeborg Sørheim.

Klipping av buksbomhekk ved Gunnebo slott i Sverige. Foto: Ingeborg Sørheim.

Hager er et kulturuttrykk i sin samtid, og i likhet med andre uttrykk skal de tas vare på som kulturminner. Dette er den grunnleggende holdningen som studentene skal tilegne seg gjennom studiet. Her skal de lære å lese en gammel hage og forstå den, – både slik den opprinnelig var tenkt og anlagt, og med de endringer som er kommet til gjennom mange tiår, – eller kanskje flere hundre år. De skal lære hvordan de best kan bevare denne hagen gjennom drift, skjøtsel og i noen tilfeller restaurering.

Vea-studenter-pÜ-Gunnebo-(37)

Vakre natursteinsmurer skal også vedlikeholdes, på riktig måte. Foto: Ingeborg Sørheim

Historiske planter

Vegetasjonslære har like stor plass som historiefaget, men også i dette faget sitter historiebrillene på. Det handler om plantenes innførselshistorie, bruk av planter i de ulike historiske perioder, bruk og oppbygging av historiske samlinger, og ikke minst om utførelse av gartnerhåndverket: Oppformering av historisk materiale, økologisk dyrking, historisk beskjæring av lignoser, og tilstandsvurdering av gamle trær. Målet er at studentene skal kunne skjøtte og drifte et historisk anlegg som en gartner med antikvarisk kompetanse, og at de selv skal kunne foreta den gartnerfaglige delen av en restaurering. For eksempel tilbakeføre et bed til en tidligere tilstand, foryngelsesbeskjære en hekk, eller tilstandsvurdere en allé.

Historiske stauder kan beskues blant annet på Gamle Hvam museum. Foto: Ingeborg Sørheim.

Historiske stauder kan beskues blant annet på Gamle Hvam museum. Foto: Ingeborg Sørheim.

Historiske hageelementer

En hage inneholder også mye som ikke er grønt. Den kan ha grus, stein, mur, vann, møbler og andre konstruksjoner i tre og metall. Alt har en nøye tiltenkt funksjon i anlegget, og en historisk verdi. Du skal kunne nok om de ulike materialene og metodene til å ha bestillerkompetanse, dvs. til å finne de rette antikvariske håndverkerne for jobben. Studentene har vært med på en hagearkeologisk utgraving av et 1850-talls basseng, restaurert deler av en natursteinsmur, besøkt sandtak, støperier, og ulike museumshåndverkere.

Hager er mer enn grønt! Brønnhus fra Ringsaker prestegård, nå på Domkirkeodden. Foto: Ingeborg Sørheim

Hager er mer enn grønt! Brønnhus fra Ringsaker prestegård, nå på Domkirkeodden. Foto: Ingeborg Sørheim

Etter fire semestre med til sammen 26 ukesamlinger, inkludert en rekke hagebesøk, studieturer, hagehistoriske seminarer og praksisuker i historiske anlegg både i og utenfor landet, skal studentene til slutt skrive eksamensoppgaven sin, – en restaureringsplan over en hage, eller deler av en hage. Mange velger det anlegget de jobber i til daglig, – alle velger interessante og fine hager, anlagt i et tidsspenn fra 1700-tallet til 1960-årene.

Når disse nybakte fagteknikerne nå er tilbake på jobb på full tid, tilfører de hagene svært viktig håndverkskunnskap og bringer arbeidet med historiske hager i Norge et godt skritt framover.

Neste kull starter opp i august, og inntaket på Vea er i gang. Hvis du kjenner det nappe i de grønne fingrene nå, ja, da trenger de historiske hagene en som deg!

 

Fakta:

  • Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører ligger i Ringsaker kommune, vakkert ved Mjøsa, like nord for Moelv.
  • Skolen har en mer enn 90-årig historie, og er kjent for å være en av de beste innen sine fagfelt.
  • Studiet «Historiske grøntanlegg» går over to år på deltid, og er en høyere utdannelse for gartnere, anleggsgartnere eller andre med tilsvarende realkompetanse.
  • Du blir gartner/ anleggsgartner med antikvarisk kompetanse, og får tittelen fagtekniker, historiske grøntanlegg.

 

Student ved «Historiske Grøntanlegg» fikk praksisplass ved Gunnebo slott i Sverige.

Studenter fra «Historiske Grøntanlegg» fikk praksisplass ved Gunnebo slott i Sverige i fjor.

Comments are closed.