En bortglemt barokkperle midt i Oslo

gjetemyren_dsc4694

Den staslige barokk bygningen, ligger godt gjemt bak trær, busker og kratt rett bak Nordre gravlund midt i Oslo. Går du inn på tunet mellom de rødmalte bygningen høres kun larmen fra trafikken i det fjerne.

Både sidebygningen, eller drengestuen, som den også kalles, samt sidefløyen er noe nyere enn hovedbygningen. Fasaden inn mot tunet har langsgående svalgang med synlige tømmervegger, dekorative vindusomramninger og et rikt, dekorert inngangsparti i rokokko, som sies å være Oslos fineste i sitt slag. Vindusomrammingene og den store hoveddøra er malt i marmoreringsteknikk, typisk for siste del av barokkperioden og for rokokkoen på 1700-tallet.


 

Arkitekt Arno Berg, den gang assistent på Folkemuseet på Bygdøy, registrerte gården i 1920. Anlegget var et av de første i landet som ble fredet etter loven av 1920. Oslo kommune kjøpte Gjetemyren i 1884 for å anlegge Nordre Gravlund. Siden den gang har bygningsmassen vært utleid til ulike privatpersoner. Drengestua har vært utleid som atelier til kunstnere siden 1983. Kulturetaten overtok bygningene i 2006 fra Kommunens eiendomsforvaltning og har siden da jobbet for å få til at bygningene igjen skal kunne tas i bruk.


 

Endringer og erindringergjetemyren_gammelt_6

Da Kulturetaten hadde omvisning i forbindelse med utlysning av konseptkonkurransen for Gjetemyren ønsket noen tidligere beboere å se den gamle bygningen igjen. Laila Altern Frøyset var en av de som møtte opp torsdag 14. oktober.

– Min farmor, Manny Altern, fikk tilbudet om å leie hele første etasjen av Oslo kommune i 1936, siden den gang

disponerte familien denne etasjen i hovedbygningen, samt sidefløyen, i en periode fra 1936 og fram til midt på 70-tallet.Siden da har selve bygningen stått ubebodd, men den har til tider vært brukt som kontor. Alle originale jernovner har dessverre blitt fjernet ser jeg, og det er gjort noen endringer innvendig. Blant annet har en dør blitt tettet igjen i første etasje mellom kjøkkenet og kammerset, forteller Laila.

– De flotte, gamle dørhåndtakene i alle rom er fjernet også, la jeg merke til. Det syntes jeg var veldig trist å se, og det syntes jeg er merkverdig, da bygningen har vært fredet siden 1920-tallet. Huset er så absolutt forsømt. Hvem har vært på ferde her?, undrer hun.


 

Den gamle hagen.

gjetemyren_dsc4690– Jeg syntes huset har blitt vesentlig redusert, det var ikke slik da vi bodde her, og det er tydelig at huset ikke har hatt godt av å stå slik. Det store, fine steinlagte tunet er borte, og ligger nå i en haug på gårdsplassen, det var trist og se. Her må det gjøres noe, en istandsetting er tydelig behov for. Kirkegården har også tatt veldig mye av den opprinnelige hagen, men det er hyggelig å se at det står noen frukttrær igjen. Tidligere var det en flott beplantet hage, og det var også en engelsk hage oppe på høyden syd for huset, der var det en fin blomstereng ved siden av. Kanskje burde skillet mellom gravlund og tun bli markert tydeligere, påpeker Laila.

Det store pæretreet og det lille plommetreet står igjen slik Laila husker det fra sin barndom. Hun kan også fortelle at de den gang hadde en slags do-stol, merket Kristiania. Dobøtta ble tømt en gang i uka av kommunen. Beboerne måtte dra ned på Bislett bad for å dusje og bade der, da det ikke var laget til baderom.

– Jeg husker at dette var et veldig fredelig og vakkert sted å bo på. Jeg håper Gjetemyren nå blir tatt bedre vare på framover, så det ikke forfaller enda mer, avslutter Laila.

 

 

gjetemyren_dsc4654

Konseptkonkurranse

Nå utlyser nåværende eier, Kulturetaten Oslo Kommune, ut en konseptkonkurranse og ønsker å se på muligheten for å ta i bruk Gjetemyren som matkultursenter for barn.

– Det som overrakset meg med Gjetemyren var at alle har trodd det har vært utført en bygningsteknisk undersøkelse, men det stemmer ikke. Jeg har ikke funnet noe verken i arkivet hos Byantikvaren, Riksantikvaren eller hos Norsk Institutt for Kulturminneforskning, sier Anne Olaisen ved Kulturetaten i Oslo kommune, som nå vil sette i gang en slik undersøkelse.

Nå er ønsket fra Kulturetaten sin side at bygningene kanskje kan brukes til undervisning innen mat og kosthold, et slags matkultursenter i forbindelse med Gjetemyren skolehage som ligger i umiddelbar nærhet.

Søknadene vurderes utafra de rammene som er satt i utlysningen. Olaisen understreker hvor viktig det er at fremtidig bruk av Gjetemyren passer til området og at det blirtatt hensyn til den omkringliggende gravlunden. Området skal nå omreguleres, for å tilpasses fremtidig bruk.

 

 

Vern og bruk

– Jeg har hørt snakk om at det har plitt plukket vekk ting, men vil ikke spekulere i hvem det er eller når dette har skjedd. Fredningsvedtaket fra 20-tallet sier dessverre heller ikke så mye om formålet med fredningen, så det kan være det er ulike tolkninger av dette, som dermed har ført til at for eksempel dørhåndtakene har blitt fjernet. Vi vil ikke gjøre større endringer, for eksempel blir rominndelingen slik den er i dag, og toaletter vil bli bygget inn, slik at de i størst mulig grad er reversible. Vi vil også jobbe for å få tilbake for eksempel dørhåndtak mest mulig like originalene, forteller Olaisen og understreker at hun godt forstår tidligere beboer, Laila Altern Frøyset, sin reaksjon på at bygningsdeler er fjernet fra den fredede bygningen.

– Vern gjennom bruk er viktig, men det er også viktig å huske at ikke all bruk er vern. Bygningene har ikke godt av å stå slik de gjør i dag i lengden, selv om de blir tatt vare på nå også så fortjener de å bli brukt enda mer aktivt, men det er vi som må tilpasse bruken til bygningene, og ikke omvendt. Vi ser for oss at det etableres en bolig, kanskje i andre etasje, for den eller de som kommer til å drive konseptet, forteller Anne Olaisen.

– Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på konseptet med å utvikle matkultursenter. Gjetemyren er og skal være en skatt for allmennheten, og det blir fint med denne type halvoffentlig bruk som gjør den tilgjengelig. Nå venter vi spent på å se ideene som vil komme inn i forbindelse med konseptkonkurransen som avsluttes i midten av desember, sier Olaisen.

gjetemyren_dsc4678

Comments are closed.