Fire er nominert til Bygg og Bevar-prisen 2014

Bygg-og-Bevarprisen-2014-ill2_web

Aldri før har Bygg og Bevar-prisen engasjert så mange. Forslagene inneholder sterke kandidater som representerer hele landet, fra Vardø i nord til Kristiansand i sør. Så hard var konkurransen, at juryen denne gangen så seg nødt til å nominere fire kandidater – som går videre til å knive om årets pris som deles ut 5. desember.

Juryen – bestående av Sjur Mehlum, Riksantikvaren, Jørgen Leegaard, Byggenæringens landsforening og Kari-Marte Frøyset, redaktør i magasinet Norske Hjem – har i år nominert fire kandidater til Bygg og Bevar-prisen 2014. Hele 28 kandidater fra hele landet har vært satt under lupen. Spennende prosjekter, dyktige håndverkere og ildsjeler, som alle gjør en flott innsats for gamle hus i Norge.

Årets nominerte, juryens begrunnelse:

Ole-Andreas-Klaveness-Foto-Fargemagasinet-Ifi-n_w

Ole Andreas Klaveness. Foto: Fargemagasinet IFI

Malermester Ole Andreas Klaveness, Oslo

Malermester Ole Andreas Klaveness er nominert for sitt arbeid for å sikre bygningsarven med utgangspunkt i malerfaget. Han er en nestor på sitt område, og har mer enn villig har delt sin kunnskap med både leg og lærd. Få har vel vært borte i så mange aspekter av dette tradisjonsrike håndverket som ham. Klaveness er en mye brukt foreleser og kursholder på tradisjonell maling og malingsteknikker. Han har hatt prestisjefylte oppdrag på en lang rekke store istandsettinger der teknikk og fagtradisjon har vært helt sentralt. Bedriften har også hatt oppdrag innen vindusrestaurering, sist på istandsettingen av Eidsvollsbygningen.

Hans Marumsrud foto Tore  Tondevold Norsk Haandverksinstitutt

Hans-Marumsrud Foto: Tore Tondevold, Norsk Haandverksinstitutt

Hans Marumsrud, Tinn

En av de beste, om ikke den beste, vi har på tre og tradisjonshåndverk i Norge. Hans Marumsrud er spesielt kjent for sin materialkunnskap og brede erfaring innen restaurering og lafting. Marumsrud utfører oppdrag som utøvende håndverker, arbeidsleder og fungerer som mentor for andre håndverkere inn- og utland. Han holder kurs og er en tradisjonsbærer som jobber inkluderende og sprer kunnskap til nye generasjoner tømrere. Han har vært tilknyttet Riksantikvarens stavkirkeprogram, nå nylig har han vært engasjert i restaureringen av Heddal stavkirke og Heddal bygdetun. Marumsrud har vært håndverksstipendiat ved Norsk Handverks Utvikling på Maihaugen, nå NHI.

Ringebu_Under-restaureringen-Foto-Stokk-og-Stein_w

Ansatte i Stokk & Stein under restaureringen av Ringebu stavkirke. Foto: Stokk & Stein

Stokk & Stein, Lom

Bedriften startet i 1997 av to tømrerlærere. I dag har Stokk & Stein 20 ansatte hvor omtrent halvparten jobber med restaurering. Bedriften prioriterer kompetanse høyt, og de ansatte deltar jevnlig på kurs i tillegg til kurs de holder i egen regi. Med utgangspunkt i Lom og Nord-Gudbrandsdalen, som har den største konsentrasjonen av fredete og verneverdige laftehus i landet, har Stokk & Stein hatt et enestående utgangspunkt for å perfeksjonere seg i slike oppdrag. Stokk & Stein har gjennom åra hatt flere store oppdrag over hele landet som har profilert bedriften på en god måte.  De har en målsetning om å restaurere etter antikvariske prinsipper der dette er praktisk mulig og  gjennomførbart, og har lang erfaring og god materialkunnskap. Det brukes bare norske materialer, blant annet fra Østerdalen og Gudbrandsdalen.

 

Mineralittpuss paa Store Studio NRK Foto Betong Consult

Mineralittpuss på Store Studio NRK. Foto: Betong Consult

Betong Consult AS, Bergen

Selskapet er et rådgivende ingeniørfirma som har holdt på i 28 år. Det har blitt mange fasader i løpet av disse årene, men med et stadig større engasjement for verneverdige bygninger. Bedriftens kompetanse har blant annet kommet til nytte i istandsettingen av Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. De siste årene har de funnet tilbake til en mye brukt puss og pussteknikk som ikke lenger var å finne på markedet; mineralittpuss. Betong Consult er nominert for sitt arbeid med å gjenskape og formidle kunnskapen om dette tradisjonelle produktet og teknikken og for sin innsats på de bygningene som de seneste årene har fått tilbake sin originale pussfasade, deriblant Handelens og Sjøfartens Hus i Bergen og Store Studio på Marienlyst.

Prisutdeling 5. desember

Hvem av de fire nominerte kandidatene som stikker av med den gjeve prisen på 50 000,- vil bli annonsert på Bygg og Bevars årlige fest den 5. desember.

– Vi har fire sterke kandidater i år, sier juryformann Sjur Mehlum fra Riksantikvaren.

– De representerer en bredde i den faglige kompetansen innen bygningsvernet, både når det gjelder materialkunnskap, teknikk og bygningshistorisk kunnskap og forståelse. Alle de nominerte er bedrifter som har sitt daglige virke i en næring hvor pris og kvalitet er en stadig aktuell diskusjon. Og her holder disse kandidatene koken. Samtidig som de i det daglige konkurrerer med andre gode aktører på markedet, styrker de hele bransjen gjennom kurs og deling av egne erfaringer. Bygningene disse aktørene har jobbet på, står som gode eksempler på den innsatsen de gjør. Det er denne innsatsen vi i juryen ønsker å hedre med disse nominasjonene, avslutter Mehlum.

Comments are closed.