Flotte dører kastes

I dag byttes det ut svært mange flotte gamle dører i bygårdene, som erstattes av nye dører med brannklassifisering. Dette skjer dels fordi vi mangler kunnskap om forbedringstiltak og dels fordi vi ikke kan nok om de gamle. Hvor farlige er egentlig de gamle dørene? Og hvor mye skal til for en god håndverker å forbedre døren, slik at disse dørene kan bevares?

Å bedre brannsikkerheten og evakuering av beboere ved eventuell brann i murgårdene bygget på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet er et viktig arbeid. Av denne typen gårder, også kalt skorsteinsgårder, er det antatt at det finnes ca 3000 i Oslo, ca 870 i Bergen, samt et betydelig antall også i Trondheim, Ålesund, Drammen og flere andre mindre byer. Brannsikkerheten i  skorsteinsgårdene anses ikke å være særlig god. For å bøte på dette byttes fyllingsdører av tre ut med moderne dører som ofte ikke harmonerer med bygningens arkitektur eller stil. De originale dørene er gjerne er veldig detaljrike, med utskjæringer og vindusfelt.  Mange synes det er trist når de originale dørene kastes ut. Byantikvaren i Oslo har engasjert seg i arbeidet for å redde dem. De mener disse dørene har stor kulturhistorisk verdi, og vil vise at det finnes måter å bedre brannsikkerheten.

– Brann- og redningsetaten har ingen hjemmel til å kreve dører byttet til nye. Det er fullt mulig å oppgradere dører slik at de tilfredsstiller de forskjellige kravene som stilles. Det kan også velges å gjøre kompenserende tiltak som for eksempel ved installering av automatiske slokkeanlegg, sier branninspektør Asle Christensen ved Brann- og redningsetaten i Oslo.

Under Bygg Reis Deg-messa på Lillestrøm 16. oktober inviterer de derfor bedrifter og sameier og huseiere til gratis seminaret «Gamle dører – hva kan gjøres?» hvor dette temaet skal få en grundig behandling.

I tillegg vil det bli demonstrasjoner og presentasjoner av produkter – og eksempler på hvordan en god oppgradering kan gi både vern og trygghet.

Formålet med seminaret er å gi en oppsummering av forståelsen av problemstillingen og gi et grunnlag for å diskutere mulige praktiske løsninger på de bevaringsutfordringene som reises ved tiltak på de gamle fyllingsdørene.

– Vi ønsker å belyse saken fra flere sider og komme med noen konkrete råd og tips til dem som ønsker å forbedre eller restaurere døren sin, i stedet for å bytte ut hele døra, sier Kari Wilsgård, markedsansvarlig i Norsk Trevare. Bransjeforeningen organiserer også bedrifter som lager kopier av høy kvalitet. For både dem og medarrangøren Bygg og Bevar er det likevel alltid et mål å bevare så mye som mulig av det originale. Både for å ta vare på den arkitektoniske helheten og fordi disse dørene representerer verdifull håndverkshistorie.

Seminaret er gratis og påmelding sendes til Bygg og Bevar på e-post:  post(a)byggogbevar.no

Tekst og foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

FØR: Dør i bygård før tiltak

  Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

ETTER: Samme inngangsparti etter tiltak.

 

Comments are closed.