Gamle ovner i fare!

Nes-Verk_Fortuna_DSC8741

Figurovn etter antikk statue. Gudinnen Fortuna, 1822. Næs Verk. Foto: KM Frøyset

17. desember viste NRK et innslag om luftforurensning og gamle vedovner i Dagsrevyen, Norge i dag. Magasinet Norske Hjem sendte etter dette en innsigelse til journalisten da vi mener innslaget inneholdt både feilaktige opplysninger og påstander som det ikke er hold i. Ovnen som ble vist i innslaget er en koksovn, som ble produsert mellom 1930- og 1950-tallet, og ikke en ovn fra 1800-tallet slik det antydes i innslaget.

Reportasjen var trolig laget for NRK Østlandssendingen og ment for et lokalt publikum. Miljøbyråd Guri Melby (V) uttalte i intervjuet at Oslo kommune vil gi 6000 kroner i støtte til folk som ønsker å skifte ut sin gamle vedovn og som bor innenfor Ring 3, der problemet med luftforurensning er størst.

I reportasjen måler forskeren fra Norsk institutt for luftforskning mengden skadelige partikler per kubikkmeter luft foran 1950-tallsovnen, som ikke er i bruk, inne i leiligheten. Det opplyses om at leiligheten ligger like ved en svært trafikkert og forurenset vei.

Det kom også fram i reportasjen at vedfyring står for kun 20-30 % av luftforurensningen. Se innslaget her: http://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen-21

Den 19. desember sendte Norsk Varme, bransjeforeningen for produsenter, montører og forhandlere av ovner ut en pressemelding via NTB. Her oppfordres myndighetene til å vurdere forbud mot å brenne i alle gamle ovner dersom ikke flere bytter til rentbrennende ildsteder, slik at svevestøvet reduseres! Det vises til at det finnes 2 millioner gamle ovner i Norge. Link til pressemelding her: https://www.ntbinfo.no/release?releaseId=5729872

Vi i magasinet Norske Hjem synes det er skremmende at viktig informasjon utelates i både NRKs innslag og Norsk Varmes pressemelding.

Ovner produsert før 1940 er bevaringsverdige kulturminner. Norsk jernskulptur fra 1600-, 1700- og 1800- tallet er i verdensklasse og representerer en stor kulturhistorisk verdi! Slike ovner er som kunstverk å regne!

Vi ønsker å stille noen spørsmål:

  • Hvor mange ovner produsert før 1940 er i daglig bruk kontra ovner produsert mellom 1940 og 1997?
  •  Hvorfor opplyses det ikke om at måten man fyrer på og hva man fyrer med er vel så viktig med tanke på hvor stort utslippet blir?
  • Hvorfor unnlates det å nevne i alle sammenhenger at det er ovner produsert mellom 1940 og 1997 som bør byttes ut?

Det foreligger ingen godt dokumenterte undersøkelser som viser at riktig bruk av historiske vedovner gir store utslipp av helsefarlig svevestøv. En etasjeovn fra 1800-tallet utnytter varmen på en mye bedre måte i forhold til en kasseovn fra for eksempel 1960-tallet. I følge en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå datert 2003 teller antall boliger med ovner fra før 1940 36.000 mot ca 1,9 millioner boliger totalt.

Kanskje er det mest viktig med god folkeopplysning om riktig fyring! Her syndes det nok mye. Melkekartonger, plastikk, impregnert og malt trevirke, ulmefyring og så videre gir helseskadelige utslipp uavhengig av om ovnen er ny eller gammel!

Vi er helt enige i at luftforurensning er et problem og at man bør gjøre tiltak som reduserer dette. Men vi mener det er viktig å presisere den kulturhistoriske verneverdien ovner produsert før 1940 har! «Syndebukken» her er høyst trolig det store antall ovner produsert etter 1940 som er i daglig bruk og vi stiller oss bak kravet til at disse bør byttes ut med mer rentbrennede ovner!

Les mer om viktigheten av å fyre riktig her!

Riksantikvaren Vedovner Infoark_3113

Kari-Marte & Tor Harald Frøyset

Magasinet Norske Hjem

_DSC9901

Det fyres i en Ridderovn fra Ulefos Jernverk fra 1860-årene.

 

 

Comments are closed.