Gjev pris til Norsk Kulturarv

Pressemelding

bilde-8_topp

Foto: Åheim skule

Norsk Kulturarv er tildelt internasjonal pris for sitt arbeid med aksjonen «Rydd ett kulturminne». Det er den europeiske kulturvernorganisasjonen Europa Nostra som deler ut prisen under sin kongress i Lisboa 1. juni 2012. EU kommisjonær for utdanning og kultur, Androulla Vassiliou, Europa Nostra

president Plácido Domingo, deltar sammen med Portugals president under selve overrekkelsen.

 

 

bilde-3_500

 

Elever ved Brunkeberg oppvekstsenter i Morgedal i Kviteseid kommune har rydda husmannplasser etter Sondre Nordheim. Her ved plassen Kvæven etter rydding. Foto: Brunkeberg oppvekstsenter

Norsk Kulturarv er den første i Norge til å vinne prisen i kategori 4 (opplæring og bevistgjøring) noensinne.

– Det er ein stor anerkjennelse for den ideelle stiftelsen Norsk Kulturarv å bli tildelt denne gjeve internasjonale prisen for vårt arbeid med å ta vare på kulturminner og kulturarvkvalitetar i lokalsamfunn over heile Noreg. Alle kommunar som vil satsa på omdømmebygging, må fyrst ta ta utgangspunkt i kvalitetar i eigne lokalsamfunn.  Å kjenne si historie er å kjenne seg sjølv. Omdømme, identitet og stolthet bygges gjennom å lyfte fram dei stadeigne kvalitetane som kulturarven vår  representerer, sier direktør Simen Bjørgen.

Under kongressen i Lisboa skal Bjørgen holde en innledning der han vil fokusere på hvordan handlingsrettede aksjoner av denne typen kan engasjere barn og unge i arbeidet med å ta vare på kulturarven vår.

bilde-8_500

Elever ved Åheim skule i Vanylven har rydda husmannplassen Røvehammaren. De er en av ti prisvinnere i ”Rydd et kulturminne 2011”. Foto: Åheim skule

Denne prisen vil gjøre Norsk Kulturarv til en enda mer interessant samarbeidspartner for næringsliv og offentlig sektor, står det i pressemledingen. Norsk Kulturarv har i dag formalisert samarbeid med neste 100 kommunar i Norge, og tallet for både næringsmedlemmer og samarbeidskommuner er sterkt økende.

Bjørgen takker sine dyktige medarbeidere Thea G. Dalen og Øyan B. Strand som har ledet arbeidet fra Norsk Kulturarv sin side, samt Sparebankstiftelsen DNB NOR og Riksantikvaren som har vært hovedsamarbeidspartnere for gjennomføring av aksjonene.

bilde-1_500

Riksantikvar Jørn Holme på besøk hos Unneberg skole i Sandefjord. De har i mange år hatt ansvaret for to steinsettinger og en bygdeborg som de vedlikeholder. Foto: Thea G. Dalen

Comments are closed.