Gratis kurs for huseiere

Prosjektet «Uthavner i verdensklasse» inviterer huseiere i uthavnene og andre interesserte til kurs i vedlikehold og «enkel istandsetting».  Kurset er i regi av Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune.

Målet med kurset er å gi deltakerne inspirasjon til å ta vare på gamle hus, og øke kunnskapen om vedlikehold og istandsetting. Kurset vil bestå av både et inspirasjonsforedrag og en praktisk del ute.

Kurset vil ledes av Tor Harald Frøyset og Kari-Marte Reisz Frøyset. De har lang praktisk erfaring med vedlikehold og istandsetting av gamle hus, har skrevet to bøker om temaet og driver magasinet Norske hjem, samt nettbutikken Bygningsvernbutikken.no.

Kursene holdes i uke 26 i samarbeid med velforeningene. Det holdes kurs på følgende steder:

Loshavn / Eikvåg: Mandag 24.6. 2019 fra kl. 10.00 – 15.00. Kurset holdes på bedehuset i Loshavn.

Svinør:                        Tirsdag 25.6. 2019 fra kl. 10.00 – 15.00. Kurset holdes på skolehuset på Svinør.

Ny-Hellesund:          Onsdag 26.6. 2019 fra kl. 10.00 – 15.00. Kurset holdes på skolehuset i Ny-Hellesund.

Brekkestø:                 Torsdag 27.6.2019 fra kl. 10.00 – 15.00. Kurset holdes på Brekkekjær pensjonat.

Arendal (Merdø):     Torsdag 27.6. 2019 fra kl. 18.00 – 21.00. Kurset vil arrangeres på Kuben i Arendal og vil kombineres med et foredrag av Hilde Austarheim om byggeskikk på Merdø. Dette arrangementet vil ha karakter som en temakveld om bygningsvern og byggeskikk og er åpent for alle.

Lyngør:                      Fredag 28.6. 2019 fra kl. 10.00 – 15.00. Kurset holdes på Seilmakerloftet.

 

Kurset er gratis. På grunn av et begrenset antall plasser er påmelding nødvendig (med unntak av for arrangementet i Arendal).

Klikk her for å melde deg på: https://forms.gle/DHr8uSdFwpuGYXSXA

 

Vi ser frem til spennende og lærerike kurs og håper å møte mange huseiere i uthavnene!

Comments are closed.