Kulturminnefondet

Business Name:
Kulturminnefondet
Om bedriften:

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Søknadsfristen er løpende, og søknaden sendes elektronisk på våre nettsider. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Telefon:
Tlf. 73 10 36 00
E-post:
Adresse:
Bergmannsgata 17
7374 Røros

You must be logged in to post a comment