Kulturminnefondet

Om bedriften

Kulturminnefondet er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Søknadsfristen er løpende, og søknaden sendes elektronisk på våre nettsider. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping.

Telefon
Tlf. 73 10 36 00
E-post
Adresse
Bergmannsgata 17
7374 Røros