Haster: Bu gis bort!

Det skal bygges nytt aldershjem i Øystre Slidre og denne gamle bua må vike plass. Den gis derfor bort mot flytting, og må tas ned innen utgangen av mai, ellers blir den revet med gravemaskin. Bua er av eldre dato, ombygd rundt år 1900. Bygningsvernrådgiver i Valdres, Odd Arne Rudi mener at det kan være mulig å flytte den med kran, om ikke må den merkes og plukkes ned, stokk for stokk. Bua er i følge Rudi i svært god stand og det er lite råte. Det er to rom i hver etasje og panelt svalgang.

Ta kontakt med Odd Arne Rudi så snart som mulig dersom du er interessert!

Odd Arne Rudi, Bygningsvernrådgjevar for Valdres

Valdresmusea AS

Mobil 976 89 065 eller e-post Odd.Arne.Rudi(a)valdres.museum.no

 

 

Comments are closed.