Hedre en håndverker!

Møbelverkstedet Restaurering vant Bygg og Bevarprisen i 2012 for et imponerende og svært detaljert arbeid i Høyesteretts hus. Foto: Christel Grøndahl/Bygg og Bevar

Møbelverkstedet Restaurering vant Bygg og Bevarprisen i 2012 for et imponerende og svært detaljert arbeid i Høyesteretts hus. Foto: Christel Grøndahl/Bygg og Bevar

Bygg og Bevar er jobber for at landets gamle hus skal tas vare på for framtida.  Da er det viktig med kunnskap og gode løsninger under utførelse! Gode løsninger for gamle hus er tilpasset husets konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart. Nå inviterer vi deg til å sende inn ditt forslag til en verdig mottager av årets Bygg og Bevar-pris!

Vet du om en bedrift som har gjort en særlig god jobb på et restaureringsprosjekt? Eller en bedrift som jobber aktivt med å utvikle kompetanse på byggeskikk og håndverk blant de ansatte? Eller et spesielt vellykket formidlingsprosjekt? (Merk! Prisen er rettett mot håndverkere og firma som arbeider innen restaureringsfagfeltet. Ikke privatpersoner. Red. amn.)

Hanne-Bjork-tar-i-mot-pris-fra-Per-Helge-Pedersen--foto-Anne-Madsen-Bygg-og-Bevar_w

Hanne Bjørk, Møbelverkstedet Restaurering, mottar fjorårets pris fra Per Helge Pedersen. Foto: Anne Madsen, Bygg og Bevar

Da kan du sende inn ditt forslag med begrunnelse til Bygg og Bevar!

Prisen består av 50 000 kroner som skal brukes til kompetanseutvikling, samt et flott kunstdiplom. Prispengene skal brukes til videre kompetansetiltak for vinneren.

I fjor var det bedriften Møbelverkstedet Restaurering som vant prisen.  Den vant de på bakgrunn av arbeidene de gjorde i Høyesteretts hus i 2012.

For å foreslå kandidat til prisen fyller du ut et skjemaet ( se under bildet nedenfor)  og sender på e-post til Bygg og Bevar: post(a)byggogbevar.no

Frist for å sende inn forslag er 31. oktober 2013.

Vinneren blir kåret 7. november.

Hoyesteretts-hus-foto-Christel-Wigen-Grondahl_w

Ansatte ved Kruse Smith region Øst var i fjor nominerte for arbeidene på Tveten gård. Foto: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Skjema: Foreslå kandidater til Bygg og Bevar-prisen 2013

Comments are closed.