Hva skal vi gjøre med låven?

Pressemelding november 2009

lave1


I Breidablikk 26. november ser vi på utviklingen for enhetslåven. Fremdeles finnes den overalt og er en selvfølgelig del av jordbrukets kulturlandskap. Men hvor lenge? Vi henter frem eksempler på låvebygninger som har fått et nytt liv, men stiller samtidig spørsmålet om hvor hensiktsmessig det er å demme opp for funksjonstømming, et gryende forfall og hyppigere riving? Bør vi heller administrere avviklingen og sørge for at neste generasjon driftsbygninger ivaretar den monumentaliteten og kvaliteten som enhetslåven i dag representerer? Den 26. november kommer eieren, arkitekten, byråkraten, bygningsantikvaren, håndverkeren og kulturhistorikeren til orde.

For mer informasjon og påmelding se www.disenkolonial.no


Comments are closed.