Hvorfor krever ikke Riksantikvaren gjenoppbygging?

linaaegarden_topp_stempel

«Linaaegården i Sandefjord rives. Politiet fastslo at brannen 26. mai var påsatt. Hvorfor krever ikke riksantikvar Jørn Holme gjenoppbygging? .» Slik innleder Sjur Harby sin ferske spalte i utgave 6 2011 av Gamle Hus, Hager & Interiør,

i salg fra og med 17. november. Hvilket signal sender en slik avgjørelse?

 

Dette sa nabo og huseier Eidi Kristiansen til Aftenposten 20. oktober: «Jeg er en privatperson som har satset penger på å vedlikeholde en verneverdig bygning og møter ingen forståelse fra landets øverste bevaringsmyndighet» Hun fortsatte: «Når man bare tar hensyn til næringsinteresser, får det katastrofale følger for min gård. Det kan hende jeg søker om riving jeg også.»

Fortidsminneforeningen i Vestfold krevede tidligere Linaaegården (Rådhusgata 10), gjenoppført som kopi.  På foreningens nettsider står det følgende: «Vestfoldavdelingens leder Ragnar Kristensen påpeker at Linaaegården er en viktig historisk del av sentrumsområdet Riksantikvaren har tegnet inn som nasjonal verneinteresse i det såkalte NB! registeret. NB!registeret gir klare føringer for at slike områder skal behandles på en måte som forhindrer at områdets antikvariske kvaliteter forringes.»

Onsdag 2. november 2011 beskriver også Fortidsminneforeningens hovedstyreleder Leif Kahrs Jæger og generalsekretær Elisabeth Seip Riksantikvarens avgjørelse som bekymringsfull.

«Er det ikke så viktig at et kulturminne brenner?» spør de retorisk i sitt innlegg. Det påpekes at en forvaltningspraksis hvor kulturminner ikke anses som fredninsgverdige fordi de ikke defineres som et objekt «av nasjonal kulturminneinteresse», vil føre til en svært usikker situasjon for kulturminner av «vesentlig regional interesse»

Siden dette er aktuelt debattstoff, har vi lagt ut Sjur Harbys kommentar i sin helhet på våre nettsider allerede nå! Les Sjur Harbys artikkel her!

Les Fortidsminneforeningen i Vestfolds begrunnelse for gjenoppføring her!

Les artikkelen som sto på trykk i Aftenposten den 20.oktober her!

Fortidsminneforeningen i Vestfold har også samlet alle aktuelle artikler om Linaaegården på sine sider. Du finner de her!

Comments are closed.