Kjenner du en dyktig håndverker?

Møbelverkstedet Restaurering vant Bygg og Bevarprisen i 2012 for et imponerende og svært detaljert arbeid i Høyesteretts hus. Foto: Christel Grøndahl/Bygg og Bevar

Hvem fortjener å smykke seg med tittelen årets beste bygningsvernbedrift? Du kan foreslå bedrifter som utmerker seg ved å være rå på fag, dyktige formidlere og med et hjerte for gamle hus.

Nå er det igjen åpent for å sende inn forslag til årets Bygg og Bevarpris!

Hvem er aktuelle kandidater?

Bygg og Bevar-prisen har vært delt ut hvert år siden 2012, og er den eneste prisen i Norge som deles ut til håndverkere og bedrifter som jobber med bygningsvern. Gjennom Bygg og Bevar-prisen hedres de som utmerker seg innen utførelse og formidling, og på denne måten bidrar til å løfte restaureringsmarkedet!

Slik foreslår du kandidater

  • Beskriv bedriften og begrunn godt hvorfor du mener de fortjener Bygg og Bevar-prisen
  • Dokumenter med prosjekter og aktiviteter. Der prosjektet ikke er avsluttet, dokumenteres løsningene som er prosjektert.
  • Send inn bilder! Gjerne før, etter og underveis.
  • Husk at juryen ikke kjenner alle restaureringsprosjekter i Norge! Det er din beskrivelse som kan overbevise!
  • Legg ved kontaktinformasjon for ytterligere opplysninger om kandidaten.

Malermester Studsrud i Ørje vant prisen i 2017. De har restaurert dekoren i Fredrikshald teater. Foto: Studsrud/Bygg og Bevar

Digital utdeling

Grunnet årets korona-situasjon vil utdelingen i år foregå digitalt. Vi lover imidlertid at vi skal gjøre like mye stas på de nominerte og vinnerne som i tidligere år. Kunngjøringen skjer i desember ved nærmere annonsering

Forslaget sendes til post@byggogbevar.no innen 1. desember !

Der prosjektene ikke er avsluttet, må løsningene dokumenteres gjennom fyldige beskrivelser.

Last ned vedtektene for Bygg og Bevar-prisen.

Du kan benytte deg av et skjema for nominasjonen om du ønsker det

Firmaet Bøylestad Moen fra Froland mottok Bygg og Bevar-pris i 2019. Foto: Bygg og Bevar

Tidligere vinnere av Bygg og Bevar-prisen

2012 Møbelverkstedet restaurering

2013 T. Berner & Co

2014 Stokk og Stein

2015 Malermester Klaveness

2016 Høie Ueland

2017 Malermester Studsrud

2018 XK Entreprenør

2019 Bøylestad Moen as

 

Fagjuryen

Juryformann Sjur Mehlum er utdannet tømrer og etnolog. Han har lang erfaring fra kulturminnevernet, både som utførende og som ansatt hos Riksantikvaren. I dag jobber Sjur som seksjonsleder – Tilstand og bygningsvern i Multiconsult.

Jørgen Leegaard er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutvikling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøttheim har jobbet med prosjekter på eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging.

Einar Engen jobber i Kulturminnefondet. Han har i mange år vært tilknyttet museumssektoren, og jobbet med en rekke restaureringsprosjekter. Gjennom årene har han opparbeidet seg unik kjennskap til kulturminnevernet over hele landet.

 

Comments are closed.