Kjenner du en dyktig tradisjonshåndverker?

I fjor var det tømrerbedriften Stokk & Stein som stakk av med prisen, blant annet på bakgrunn av arbeidene ved Ringebu stavkirke. Foto: Stokk & Stein

I fjor var det tømrerbedriften Stokk & Stein som stakk av med prisen, blant annet på bakgrunn av arbeidene ved Ringebu stavkirke. Foto: Stokk & Stein

Visste du at 3 av 4 eiere av gamle hus har et ønske om å bevare opprinnelig stil og bygningsdeler når de pusser opp? Men de er avhengig av at håndverkere og rådgivere hjelper dem med å velge de rette løsningene. Bygg og Bevar-prisen deles ut til de beste på området. Nå er det på tide å sende inn forslag!

Det å ha en kompetent og kunnskapsrik håndverkerstand er ikke noe en skal ta for gitt. Vi bør alltid fremme det gode og seriøse håndverket, sier Sjur Mehlum fra Riksantikvaren, formann for juryen som skal dele ut den fjerde Bygg og Bevar-prisen. I juryen sitter også Jørgen Leegaard fra Byggenæringens Landsforening og Kari-Marte Frøyset fra magasinet Norske Hjem.

Frem til 16. november tar vi imot forslag på hvem som fortjener årets pris, som deles ut 4. desember. Vinneren tildeles 50 000 kroner til kompetanseutvikling, samt et flott kunstdiplom. Diplom og ære tildeles også de øvrige nominerte.

Så mange dyktige

Sjur-Mehlum_w

Juryformann Sjur Mehlum

– Så vidt jeg vet er dette den eneste prisen som også deles ut til håndverkere for deres virke. De utførende er sjelden med når heder skal deles ut. Mange bedrifter og håndverkere utmerker seg som profesjonelle utøvere i et fag. Selv om de lever i et tøft marked, velger de å levere førsteklasses kvalitet. De fortjener ekstra oppmerksomhet. Vi vil altså ha forslag blant håndverkerne, men planlegging, organisering og formidling er også vesentlige oppgaver for at våre gamle bygninger blir godt bevart for fremtiden. Bygg og Bevar-prisen er til for dem som har gitt litt ekstra.

Gi oss din favoritt!

Nå vil vi at du som kjenner til noen som har utmerket seg innen restaurering av gamle hus, sender inn et forslag til oss! Kanskje har disse også arbeidet aktivt med kompetanseheving og formidling gjennom sitt virke? Alle kan sende inn forslag, legg ved bilder og en kort beskrivelse av hvorfor du mener din kandidat er den beste. Av alle forslagene velger juryen de 3 heteste nominasjonene, så er det kanskje ditt forslag som kåres 4. desember?

Vil at hele landet skal vurderes i konkurransen

Sjur Mehlum har sett mange gode forslag i forkant av tidligere utdelinger av prisen. Konsulenter og formidlere, og håndverkere innenfor både mur-, tre- og malerfaget har vært foreslått. Sjur Mehlum tillegger allikevel at juryen har savnet enda flere forslag fra de nordlige og sør-vestlige delene av landet: – Her vet vi at det foregår mye spennende arbeid. Mange av prosjektene er dessuten unike for landet og fortjener å bli løftet frem i lyset.

Stor variasjon blant forslagene

Gjennom de tre årene prisen har vært utdelt har det kommet inn en rekke ulike prosjekter fra naust til offentlige praktbygg. Ingen prosjekter er for store eller små. Juryformannen minner imidlertid om at Bygg og Bevar-prisen ikke er en ærespris. Forslag med aktører som har en klar plan for kompetanseutvikling og forbedring er absolutt høyt verdsatt!

I fjor var det tømrerbedriften Stokk & Stein som stakk av med prisen, blant annet på bakgrunn av arbeidene ved Ringebu stavkirke. De valgte å bruke premien på en fagdag på Lom Bygdamuseum hvor alle ansatte fikk lære mer om bygnings- og stilhistorie.

Slik foreslår du din kandidat: 

http://www.byggogbevar.no/artikkelarkiv/klart-for-bygg-og-bevar-prisen-2015.aspx

Frist for å sende inn forslag er 16. november

Vinneren blir kåret 4. desember.

Jury: Sjur Mehlum fra Riksantikvaren, Kari-Marte Frøyset fra magasinet Norske Hjem og Jørgen Leegaard fra Byggenæringens Landsforening

 

Comments are closed.