Lekestue gis bort!

IMG_3292_red

I en hage på Høyenhall i Oslo står en flott liten lekestue fra 1864. Den bærer preg av forfall og må reddes snarest! Er du den rette? Ta kontakt i dag!

Lekestua er en laftet tømmerbygning med saltak, oppført på en grunnmur i naturstein. Lekestua har bevart sine opprinnelige materialer, bl.a. en flott og særpreget dørportal med treskjæringer med forbilder i stavkirkeportalene. På den ene siden står initialene «A A» og på den andre siden står «K 1864». Ut fra inskripsjonen antas det at bygningen ble oppført i 1864, noe som gjør den til en av de eldste lekestuene som fremdeles er bevart i Oslo. Lekestua ble skilt ut som en egen eiendom i 1919 og det ble senere bygget et bolighus på eiendommen. Lekestua har i den forbindelse vært i kontinuerlig bruk og var i god stand helt frem til 1990-tallet. Siden den gang har bygningen imidlertid ikke vært vedlikeholdt, og pga. lekkasjer i taket er bygningen nå preget av fremskredent forfall. Store deler av bygningen er råteskadet og er delvis angrepet av sopp, trolig tømmersopp. Tre av ytterveggene er imidlertid relativt uskadde. Bygningen er laftet bygningen og kan dermed enkelt demonteres. Noe utskiftinger må påregnes men mye kan istandsettes og gjenbrukes.

Det vesle huset har i dag adresse Kildals vei, etter den norske forretningsmannen og industrigründeren Peter Wessel Wind Kildal. Peter Kildal, eller «P. W. W.» som han ble kalt, var en industriell nyskaper og blant de betydeligste forretningsmenn i Christiania i siste halvdel av 1800-tallet. I dag er han mest kjent for opprettelsen av A/S Lilleborg Fabriker (nå Lilleborg AS).

IMG_3303_red

 

Peter Kildal ble født i 1814 og kom opprinnelig fra Ålesund, men som ung gutt dro han til Christiania, der han fikk jobb som ekspeditør i Christian Benneches kolonial- og vinforretning. Her fikk han sin læretid og la seg opp så mye penger at han 1842, bare 18 år gammel, kunne åpne egen detaljforretning i samme bransje. Kildal gjorde det godt, og forretningen ekspanderte stadig i årene som fulgte. I 1844 giftet han seg i Kongsberg med Christine Marie Gotaas, og sammen fikk de seks barn, fire sønner og to døtre.

Dette var en tid med industriell nyskaping i Norge, og Kildal hadde et godt blikk for de muligheter som åpnet seg. 1851 etablerte han en destillasjonsfabrikk – den første i landet, og senere utvidet han virksomheten med flere næringsmiddelbedrifter. I tillegg kjøpte han opp en rekke eiendommer, blant disse var «Høienhal» i Østre Aker, der han dyrket frem landets største frukthage på 200 mål. Frukthagen gav råstoff til hans fabrikkproduksjon, men det kunne også bringes tusenvis av liter bær til torgs. Kildal hadde på den tid flere bedrifter i området, bl.a. en brisselmølle,  som han senere ble solgt til Eduard Fett – faren til Harry Fett, vår første Riksantikvar.

På Høyenhall anla Kildal også familiens sommersted, et større anlegg med bl.a. våningshus, flere uthusbygninger og en stor park med andedam. I dag er det imidlertid få bevarte spor etter Kildals Høyenhall. Etter hans død i 1882 ble eiendommen gradvis skilt ut til boligtomter og det tidligere våningshuset ble revet i 1975. Deler av parken er imidlertid bevart, i likhet med en gartnerbolig og lekestua, som Kildal fikk oppført for sine to døtre.

Eier har dessverre ikke mulighet eller ressurser til å istandsette bygningen selv og søker derfor etter noen som ønsker å istandsette bygningen – enten på stedet mot gratis leie etter avtale eller, som en siste utvei, søkes det noen som kan flytte lekestua og gjenoppføre den på et egnet sted, der den fortsatt kan være til glede og nytte for andre.

Ta kontakt snarest med Byantikvaren i Oslo, ved Maria Lytomt Tlf: 95767971 eller e-post:

maria.lytomt@bya.oslo.kommune.no

IMG_3311_red

 

Comments are closed.