Nominert til årets Bygg og Bevar-pris

Foto: Bygg og Bevar

 

Juryen har hatt en tøff jobb, men nå er den endelig gjort. Blant mange gode kandidater er tre bedrifter er nominert til Bygg og Bevar-prisen. De utvalgte er blant landets beste håndverkere på gamle hus, men bare en forlater festen med kr 50 000,- den 8. desember.

De fleste håndverksfag var representert blant de innsendte forslagene til Bygg og Bevar-prisen 2017 da juryen tok fatt på oppgaven forrige uke. Kun 3 skulle stå igjen. De nominerte kom til å vise bredden i norsk bygningsvern, fagområdene spenner fra glass og blikk til tre.

Og de nominerte er…:

Byggservice Innlandet har i mange år satset på å bygge opp en solid avdeling som spesialiserer seg på bygningsvern. De har bygd opp stab og kompetanse over tid, og blitt en betydelig aktør i innlandet.

Bedriften har bygd opp staben og fagkompetansen over tid, og har blitt en betydelig aktør i innlandet. Bedriften samarbeider med både eiere og forvaltningsorganer med å ivareta kulturarven.

Bedriften legger også til rette for å bruke restaureringsprosjektene som formidlings-arenaer. Alle prosjekter blir fulgt opp med stor vekt på å velge de riktigste og beste antikvariske løsningene. I mange tilfeller betyr dette høy grad av prosessuell autentisitet, mye dokumentasjon og innslag av «forskning» på de teknikker, konstruksjoner og materialvalg vi møter i det enkelte bygg.

Foto: Byggservice Innlandet /Bygg og Bevar

Malermester Studsrud AS er en malermesterbedrift hvor dagens eiere er femte generasjon. Firmaet har i dag 13 ansatte og holder til på Ørje i Østfold. Bedriften gjør tradisjonelt malearbeid, beleggarbeid, våtromarbeider og flislegging, samt at de i stadig økende grad påtar seg antikvariske arbeider som restaurering av strekte strietak og vegger, maling med linoljemaling og restaurering etter eldre prinsipper.

Fra Fredrikshald teater. Foto: Studsrud/Bygg og Bevar

Malermester Studsrud AS kan vise til mange gode restaureringsprosjekter, men årets nominasjon baserer seg på det omfattende vedlikeholdsarbeidet utført innvendig i Fredrikshalds Teater i Halden i perioden 01.01. – 28.09.2017.

Teateret fra 1838 er en del av Halden historiske Samlingers portefølje og er Norges eneste bevarte barokke teater med original scene og kulisser fra teaterets byggeår. Bygget har ikke blitt renovert siden det omfattende rednings- og restaureringsarbeidet som ble gjennomført i perioden 1979-1982. Etter nesten 35 års bruk hadde mange av rommene til dels store behov for reparasjoner og vedlikehold. Restaureringsarbeider ble utført i ballsalen, teatersalen, prosceniumsåpningen, balkongen, søndre sidegang, skuespillerfoajeen og begge skuespillergarderobene.

Foto: Studsrud/Bygg og Bevar

Romedal Allmenning er en bygdeallmenning som ligger sentralt på Hedmarken, om lag 20 km syd for Hamar. Den er eid av bygdas nær 600 jordbrukseiendommer. Romedal Allmenning er nominert for bygg og bevar-prisen for deres arbeid i prosjektet Grøntlager Skog, der de tilbyr muligheten til å håndplukke kvalitetsvirke gjennom en database.

Bakgrunnen for tjenesten var et ønske om å kunne skille ut det beste og eldste virket i skogsområdene, og tilby disse til kulturminneforvaltningen og restaureringsmarkedet. For å få til dette har de utviklet en database lignende finn.no der grove trær er registrert og man kan gå inn og håndplukke trær til ulike prosjekter både innen kulturminneforvaltningen og det private restaureringsmarkedet.

Foto: Romedal allmenning /Bygg og Bevar

Comments are closed.