Bygg og Bevar-prisen 2016 – De nominerte er…

nominerte-2016Juryen for årets Bygg og Bevar-pris har hatt en tøff jobb, men nå er den endelig gjort. Blant mange gode kandidater er tre bedrifter er nominert. De utvalgte er blant landets beste håndverkere på gamle hus, men bare en forlater festen med kr 50 000,- den 25. november.

De fleste håndverksfag var representert blant de innsendte forslagene til Bygg og Bevar-prisen 2016 da juryen tok fatt på oppgaven forrige uke. Kun 3 skulle stå igjen. De nominerte kom til å vise bredden i norsk bygningsvern, fagområdene spenner fra glass og blikk til tre.

Her presenterer vi de nominerte for 2016:

Kobbertekking på Sverregården, Drammensveien 42. Foto: O. Johansens eftf.

Kobbertekking på Sverregården, Drammensveien 42. Foto: O. Johansens eftf.

Olaf Johansens Eftf. As

Olaf Johansens Eftf. AS er en blikkenslagerbedrift med lange tradisjoner. Firmaet ble etablert allerede i 1946. Siden den gang har bedriften markert seg som aktiv i opprettholdelsen av blikkenslagerfagets mange og lange tradisjoner. Ikke minst gjennom store og små oppdrag på den eldre bygningsmassen. Resultatet er blant annet synlige ved arbeidene på inngangsparti, samt de kobbertekkede spir og tårn på Sverre-gården i Drammensveien 42 i Oslo. Bedriften leverer høy håndverksmessig kvalitet på sine arbeider og kan levere tradisjonelle løsninger gjennom egen produksjon. I eget verksted kan bedriften produsere alle typer beslag og profiler for husets stil og lokale egenart.

I forslaget omtales arbeidene på Sverregården, som på folkemunne også kalles Sverreslottet: «I forbindelse med omlegging av taket på Sverre-gården fikk den forseggjorte detaljer som tårn, spir og portaloverdekning med høy håndverksmessig kvalitet»

Bedriften satser dessuten tungt på fagopplæring og etterutdanning av sine medarbeidere. Bedriften er en godkjent lærebedrift og det er til enhver tid lærlinger i Olaf Johansen Eftf. AS.

Glassmaleri i Slemdalsveien 33, restaurert av Ove Blegen AS Foto: O. Blegen AS

Glassmaleri i Slemdalsveien 33, restaurert av Ove Blegen AS Foto: O. Blegen AS

Ove Blegen AS

Glassmester Ove Blegen AS representerer et lite, men betydningsfullt fag når det kommer til bevaring av den eldre bygningsmassen. Bedriften har meget god kjennskap til materialer og håndverket omkring eldre kunst- og bygningsglass. Det er tre ansatte i bedriften og et betydelig arbeidsområde er restaurering kunstglass. I forbindelse med restaureringen av glassmaleriet på verandaen i den bevaringsregulerte funkisvillaen, Villa Benjamin tegnet av Arne Korsmo, har bedriften gjort et nøysomt detektivarbeid for å gjenskape et unikt verk. Arbeidet var krevende fordi det var benyttet mange typer glass. I følge Rune Eriksen fra Ove Blegen AS var «det en salig blanding av mye rart, fra det billigste til det mest eksklusive glass». Bedriften hentet noe fra eget lager, øvrig glass måtte hentes fra flere land, glass fra både USA, Frankrike og Tyskland måtte til.

Gjennom årene har bedriften utført en rekke betydningsfulle oppdrag. Blant annet i Urnes stavkirke og Mariakirken på Gran. Bedriften har en innstilling til arbeidsoppgavene som gjør det mulig å istandsette uvurderlige glassarbeider. Ove Blegen AS sørger dessuten for å ivareta og videreutvikle et fagområde med høye krav til stil- og håndverksmessig kvalitet.

HøieUeland arbeider på byhuset i Tidegeilen, Gjesdal-kommune. Foto: HøieUeland.

HøieUeland arbeider på byhuset i Tidegeilen, Gjesdal-kommune. Foto: HøieUeland.

HøieUeland AS

HøieUeland er et mellomstort firma med 20 ansatte. Helt fra starten i 1990 har de markert seg som en håndverksbedrift med et enestående fokus på kvalitet og kompetanse. Restaureringsoppdragene har vært mange og varierte. Fra det store fredede anlegget Holmeegenes i Stavanger (2007-2015) til det pågående arbeidet ved byhuset Tidegeilen 9 i Gjesdal kommune. Oppgavene løses med hjerte for kvalitet og godt håndverk. Oppdragene angripes på en helhetlig og fremtidsrettet måte, slik at nye krav og huseieres forventninger inkluderes på husenes premisser. Bedriften tar på seg oppdrag som representerer en kulturhistorisk og konstruksjonsmessig bredde. De arbeider med både tre og mur, og et av de senere prosjektene er faktisk en gammel brokonstruksjon!

Videreutdanning og opplæringer av de ansatte er dessuten vesentlig i bedriftens virke, ikke minst satses det på lærlinger. Forslagsstilleren skriver at «HøieUeland har et sterkt engasjement for yrkesstoltheten i tømrerfaget og for tilveksten av nye, dyktige fagarbeidere. De holder seg derfor ikke bare alltid med flere lærlinger, men tar også et par ganger i året imot 5-6 praksiselever fra tømrerlinjene på lokale videregående skoler.»

Vinneren kåres fredag 25 november

Blant de tre nominerte vil det kåres en vinner som tar med seg 50 000,- kroner. Premien skal gå til kompetanseformål i bedriften. For de øvrige nominerte vanker det heder, ære og alle får et diplom.

-Vanligvis er det de store prosjektene som tildeles ære og oppmerksomhet. For oss i Bygg og Bevar er et lite, enkelt hus like viktig som et stort og flott. Ikke minst er håndverkerne som velger riktige materialer og løsninger på husets premisser avgjørende, sier Christel Wigen Grøndahl i Bygg og Bevar.

– Vi har mange gode håndverkere i landet som gjør en uvurderlig jobb for å ta vare på de gamle husene våre. Derfor gleder vi oss til å hedre dem 25 november fortsetter hun.

 

Juryen består av: leder Sjur Mehlum, Riksantikvaren, Jørgen Leegaard, Byggenæringens Landsforening og Eli Grøttheim, Multiconsult.

Prisutdeling Bygg og Bevar- prisen 2016 : 25. november, Litteraturhuset i Oslo.

Kontaktpersoner:

Christel Wigen Grøndahl 911 33 222, christel.grondahl@bnl.no

Christer Stenby 958 04 398 christer.stenby@bnl.no

Comments are closed.