Norsk Design: Birger Dahl

dahl2_w

Interiør vist ved SHKS’ elevutstilling i 1943. Spisestuemøblementet er formgitt av Dahl, tegningen er også utført av ham.

Med sine lamper tegnet for Sønnico, etablerte Birger Dahl seg på 1950-tallet som en av landets ledende industridesignere. Gjennom hele sitt yrkesaktive liv var han en innflytelsesrik skikkelse i norsk formgivning; en aktiv organisasjonsmann, lærer og etterhvert professor ved Kunst- og Håndverksskolen.

Birger Dahl var født i Moss i 1916. Sansen for håndverk såvel som tekniske løsninger fikk han nok med seg hjemmefra. Faren Johannes Dahl drev et veletablert «storurmakeri»; i tillegg til en ordinær urmakerforretning omfattet dette produksjon av gulvur og tårnur til bygninger, med blant annet slottet på kundelista.

SHKS

På 1930-tallet gikk i Dahl i malerlære, og ambisjoner om å bli farvekonsulent brakte ham i 1938 til Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Her gikk han først i malerklassen, før han i 1941 ble opptatt ved Treavdelingen. Han fikk et nært forhold til sin lærer Arne Korsmo, som gjorde sterkt inntrykk med Bauhaus-inspirerte ideer om såkalt romkunst. Da Korsmo som følge av krigen i 1943 valgte å reise til Sverige, ble Dahl, som fortsatt var student ved skolen, utnevnt til vikarierende avdelingsforstander. Han var en usedvanlig dyktig elev, og ble innstilt til kongen da han i 1944 fullførte sin diplomgave.

Bordlampe modell S/30016, formgitt i 1952 og tildelt gullmedalje ved Triennalen i Milano i 1954. Produseres i dag av Northern Lighting med navnet Birdy.

Bordlampe modell S/30016, formgitt i 1952 og tildelt gullmedalje ved Triennalen i Milano i 1954. Produseres i dag av Northern Lighting med navnet Birdy.

 

Annonse for bordlampe modell S/30016.

Annonse for bordlampe modell S/30016.

Sønnico

Etter endt skolegang ble han i 1945 ansatt av Sønnico i Oslo. Firmaet het tidligere Sønnichsen & Co, drev butikk på Karl Johan, og produserte et vidt spekter av av elektriske varer. Her tegnet Dahl belysningsprodukter, og utmerket seg raskt som en av landets fremste formgivere på området.

Takpendel i messing og opalinglass, modell S/14018. Formgitt på midten av 1950-tallet. Foto: Blomqvist

Takpendel i messing og opalinglass, modell S/14018. Formgitt på midten av 1950-tallet. Foto: Blomqvist

Det meste av lamper og lysarmaturer fra Sønnico ble de neste årene tegnet av Dahl; serieproduserte modeller til private hjem, kontorer og butikkinnredninger, såvel som viktige og prestisjefylte spesialbestillinger. Han fungerte som belysningskonsulent da Arne Korsmo tegnet sitt nye hjem i Planetveien, og tegnet en rekke lamper i forbindelse med ombyggingen av Stortinget og til det nye Regjeringsbygget på slutten av 1950-tallet.

Takpendler i Statsrådsalen, tegnet til ombyggingen av Stortinget, som ble ferdigstilt i 1958. 

Takpendler i Statsrådsalen, tegnet til ombyggingen av Stortinget, som ble ferdigstilt i 1958.

 

Takpendel i opalinglass og messing, modell S/1019. Formgitt for Sønnico ca. 1946. Foto: Utopia Retro Modern

Takpendel i opalinglass og messing, modell S/1019. Formgitt for Sønnico ca. 1946. Foto: Utopia Retro Modern

Ved de fleste utstillinger og designmønstringer på 1950-tallet var Dahls lamper med; Norway Designs for Living i 1951, hvor han også var en av utstillingsarkitektene, vandreutstillingen Design in Scandinavia og de viktige triennalene i Milano. To av Dahls beste og meste kjente modeller ble belønnet med gullmedalje ved triennalen i 1954; bordlampen S/30016 og snorpendelen S/10053. Begge var enkelt bygd opp av klare, geometriske former, i et rasjonelt og funksjonalistisk formspråk. Dahl var sjefdesigner hos Sønnico frem til 1957.

Takpendler i lakkert metall og messing, modell S/10053. Tildelt gullmedalje ved Triennalen i Milano i 1954. Modellen ble gjerne kalt Jenta. Produseres i dag av Northern Lighting under navnet Dokka

Takpendler i lakkert metall og messing, modell S/10053. Tildelt gullmedalje ved Triennalen i Milano i 1954. Modellen ble gjerne kalt Jenta. Produseres i dag av Northern Lighting under navnet Dokka

Tapeter og varmeovner

Birger Dahl formga ikke bare lamper. I 1947 vant han en mønsterkonkurranse utlyst av Vallø Tapetfabrikk, og i årene som fulgte tegnet han flere tapetmønstre for fabrikken. Sammen Bendt Winge vant han i 1949 en konkurranse om å formgi møbler til Rådhusbiblioteket. Han designet også beslag og dørvridere, først for Wilhelm Rosenvinge A/S, senere for TrioVing. For Siemens tegnet han dessuten en rekke panel- og vifteovner; for disse ble han på 1960-tallet tildelt Merket for god design hele fire ganger.

VV5, vifteovn fra Siemens. Modellen ble tildelt Merket for god design i 1966.

VV5, vifteovn fra Siemens. Modellen ble tildelt Merket for god design i 1966.

Dørvrider produsert av Wilhelm Rosenvinge A/S på begynnelsen av 1960-tallet.

Dørvrider produsert av Wilhelm Rosenvinge A/S på begynnelsen av 1960-tallet.

Det var ikke kun som formgiver Dahl gjorde seg bemerket. I 1945 var han sentral i etableringen av Interiørarkitektenes Forening, i dag Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening. Organisasjonen var opprinnelig en studentforening dannet i det skjulte ved Kunst- og Håndverksskolen under krigen, og Dahl ble ved den offisielle stiftelsen etter krigens slutt valgt som første formann. Han var også en av initiativtakerne bak ID-gruppen, som stilte med egen paviljong ved Triennalen i Milano i 1957. Han hadde ellers en rekke juryverv i designkonkurranser, og var en mye brukt utstillingsarkitekt.

Utelamper, Sønnico modell S/2015. I produksjon fra 1955.

Utelamper, Sønnico modell S/2015. I produksjon fra 1955.

 

Takpendel i messing og opalinglass, produsert av Sønnico ca. 1950.

Takpendel i messing og opalinglass, produsert av Sønnico ca. 1950.

 

Gulvlampe i messing og lakkert alumini-um fra første halvdel av 1950-tallet. Sønnico modell modell S/20026. Foto: Utopia Retro Modern

Gulvlampe i messing og lakkert alumini-um fra første halvdel av 1950-tallet. Sønnico modell modell S/20026. Foto: Utopia Retro Modern

Sin kanskje betydeligste innsats i norsk designhistorie gjorde likevel Dahl som pedagog. Alt i 1947 ble han ansatt som overlærer i Formklassen ved Kunst- og Håndverksskolen. Sammen Arne Korsmo, som vendte tilbake til sin stilling etter krigen, gjorde han en betydelig innsats for å fornye og reformere interiørfagene. Ved siden av sin praksis som industridesigner var han tilknyttet skolen det meste av sitt yrkeaktive liv, og ble i 1985 utnevnt til professor i form. Birger Dahl døde den 12. august 1998.

Taklampe i trappehallen på Stortinget, tegnet til ombyggingen som ble ferdigstilt i 1958. 

Taklampe i trappehallen på Stortinget, tegnet til ombyggingen som ble ferdigstilt i 1958.

Fakta om Birger Dahl:

Birger Dahl på slutten av 1950-tallet.

Birger Dahl på slutten av 1950-tallet.

 

 • Norsk industridesigner og interiørarkitekt.
 • Født 24. november 1916 i Moss.
 • Studier ved SHKS, 1938-44.
 • Sjefdesigner av belysningsprodukter hos Sønnico, 1945-57.
 • Formga produkter for blant andre Vallø Tapetfabrikk, Wilhelm Rosenvinge, TrioVing og Siemens.
 • Formann i Interiørarkitektenes Forening fra 1945, deretter viseformann.
 • Overlærer ved SHKS fra 1947, høgskolelekter fra 1982.
 • Professor i Form, 1985.
 • Gullmedalje ved Triennalen i Milano, 1954.
 • Oslo Bys stipend, 1966.
 • Jacob-prisen, 1968.
 • Merket for God design en rekke ganger på 1960-tallet.
 • Død 12. august 1998.

 

Tekst: Knut Arne Brembo, fast spaltist i Norske Hjem og ekspert i moderne design og kunst ved Blomqvist Kunstandel AS.

Artikkelen sto på trykk i Norske Hjem 4 2015

Comments are closed.