Nytt liv til gamle vinduer

toppbilde_vindusrestaurering

Gamle hus med originale vinduer intakt er i dag en sjeldenhet. Enkelt sagt startet den store bølgen med utskifting av vinduer under velstandsutviklingen på 1960-tallet. På den tiden var de fleste udelt positive til all form for fornyelse. Om de nye vinduene harmonerte med bygningens proporsjoner spilte mindre rolle. De fleste skrekkeksemplene med for eksempel husmorvinduer på sveitserhus stammer nettopp fra denne tiden.

På 1970 og 80-tallet oppdaget man plutselig hva man egentlig hadde gjort. En mer allmenn bevissthet knyttet til vår kulturelle arv kan sees i sammenheng med andre typer «vekkelser» i tiden, for eksempel miljøbevegelsen .  Vindusprodusentene greide ganske snart å tilpasse seg disse strømningene.  De kunne reklamere med spesialtilpassede vinduer i ”gammel stil”. I tillegg med bedre isolerende egenskaper enn de opprinnelige. Det er imidlertid et tankekors at vinduer som ble satt inn på 60-70- og 80-tallet i dag er modne for utskifting. En vesentlig årsak til moderne vinduers korte levetid er trekvaliteten.

Et hundre år gammelt vindu som restaureres kan godt holde i hundre år til, mens et nyprodusert vindu kanskje varer i 30 år. Å restaurere vinduene selv er derfor både økonomisk lønnsomt, miljøbesarende og kulturhistorisk verdifullt i fohold til å kjøpe et nytt vindu. Det er også mulig å oppgradere et gammelt vindu slik at det får god isolasjonsevne. Har man et gammelt vindu med innadslående varevindu, kan man sette tetningslister og energiglass i varevinduet. Det er også mulig å sette inn varevindu med dobbelt glass. På den måten har man tilfredsstilt dagens krav til komfort, og samtidig tatt vare på noe verdifullt.

Av Håkon Gøthesen

TRINN-FOR-TRINN GUIDE TIL VINDUSRESTAURERING FINNER DU HER!

Denne artikkelen har tidligere stått på trykk i utgave 3 2010.

Comments are closed.