Nyttige lenker

Her finner du lenker til nyttige og informative nettsider.

 

www.ra.no Riksantikvaren

www.kulturminnefondet.no Norsk Kulturminnefond

www.kulturarv.no Norsk Kulturarv

www.kulturvern.no Norges Kulturvernforbund

www.kulturarv.no Stiftelsen Norsk Kulturarv

www.fortidsminneforeningen.no Fortidsminneforeningen

www.kulturrad.no/fagomrader/kulturvern Norsk Kulturråd

www.kulturminneaaret2009.no Kulturminneåret 2009

http://www.maihaugen.no/nhu Norsk Handverksutvikling. Vern, videreføring og utvikling av handverk, Maihaugen.

www.niku.no Norsk institutt for kulturminneforskning

http://www.aft.hist.no/ibm/fu/bygningsvern.html Høgskolen i Sør-Trøndelag, Bygningsvern og tradisjonsbyggerier.

http://ra.no/Norsk/Om_Riksantikvaren/Kontaktinformasjon/Regional_kulturminneforvaltning/ Regional kulturminneforvaltning. Fylkesvis oversikt.

www.sprossa.no Sprossa, rådgiver innen bygningsvern.

www.disenkolonial.no Disen Kolonial Sjur Harby

 

Savner du en lenke her, ta kontakt på e-post redaksjon@gamlehusoghager.no

Comments are closed.