Og de nominerte er…

samlebilde-bygogbevar-prisen-15_w

De tre nominerte til Bygg og Bevar-prisen (f.v): Malermester Ole Andreas Klaveness, Klaveness maler- og byggmesterforretning, Oslo, Weber Saint-Gobain Norge, Lillestrøm ved Camilla Sandem Dhelie og Inge Kolås AS, Ørsta (Foto: Bygg og Bevar)

Konkurransen har vært tøffere enn noensinne, for aldri har det kommet så mange forslag til Bygg og Bevar-prisen som i år. Sterke kandidater fra hele landet har vært under juryens lupe. Bygg og Bevar- prisen har befestet seg som den viktigste utmerkelsen for dyktige håndverkere og ildsjeler innen bygningsvern og tradisjonshåndverk.

Flere enn 40 utmerkede kandidater, representanter fra de fleste håndverksfag, rådgivere og formidlere er foreslått fra alle landsdeler. Av disse måtte juryen plukke ut kun 3! Her presenterer vi de nominerte til årets Bygg og Bevar-pris:

Årets nominerte – juryens begrunnelse

Inge Kolås AS, Ørsta

Inge Kolås AS er en byggmesterbedrift med et engasjement langt utover det vanlige. Bedriften ble startet i 1986, men helt siden svennebrevet var i hende i 1976, har oppdragene på den eldre bygningsmassen vært Kolås’ spesialitet. Der andre så forfall og ville rive, så han muligheter. Flere bygninger er reddet og står i dag som bevis på at alt er mulig. Siste tilskudd på listen er et prosjekt som kan ta pusten fra de fleste; et skikkelig kråkeslott. «Erkegården» ligger på Bjørke i Hjørundfjorden, blir omtalt som «spøkelseshuset på Bjørke». Arbeidet formidles på Facebook.

Bedriften leverer kvalitetshåndverk til private og offentlige oppdragsgivere i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. På oppdrag fra Riksantikvaren og fylkeskonservatoren har Inge Kolås AS også utført registrering av alle freda bygninger i Møre og Romsdal. Bedriften er i dag et firma med 10 ansatte.

I det innsendte forslaget til komiteen heter det: «Gjennom opplæring, kurs og kompetanseutvikling, gir han (Inge Kolås red. anm.) de ansatte kompetanse og tyngde når det gjelder bevaring av lokale antikvariske bygg og kulturminner og gammel byggetradisjoner på Sunnmøre. Alle ansatte har derfor mange års erfaring i lokal byggeskikk og innehar en unik faglig kompetanse.»

Weber Saint-Gobain Norge, Lillestrøm ved Camilla Sandem Dhelie

I en bransje der nye, innovative produkter er det som gir oppmerksomhet i markedet – har Weber Norge også vendt blikket bakover og lett i tradisjonen etter den beste løsningen. Ikke bare til restaureringsmarkedet men også for fremtidens bygg. Weber Norge er en del av et internasjonalt konsern, Saint-Gobain, og i Europa har interessen for restaurering vært stor lenge. Dette faglige engasjementet for de tradisjonelle produktene, og spesielt kalk, har de tatt med hjem til Norge. Her har de tilpasset produktene vår bygningstradisjon, klima og fargepalett. Kunnskapen har vært målbåret og formidlet av siv.ing. Camilla Sandem Dhelie.

Weber er den ledende bedriften innen murverk og murverksrelaterte produkter i Norge, og eies av det franske konsernet Saint-Gobain. I Norge er de nesten 300 ansatte, og har rundt 1000 forhandlere rundt om i landet.

I det innsendte forslaget står det: «Camilla Sandem Dhelie er ansiktet utad og den som aldri avslår en henvendelse når problemene tårner seg opp eller spørsmålene står i kø. Weber Norge har vært involvert i en rekke store restaureringsprosjekter nasjonalt, slik som Universitetet i Oslo (sentrum) og Vardøhus festning. De viser stor lydhørhet overfor antikvariske hensyn og bidrar vederlagsfritt med sin fagkunnskap i fora der dette er relevant, skriftlig, så vel som muntlig. Weber Norge viser gjennom Camilla Sandems Dhelies engasjement et samfunnsansvar som er forbilledlig og som bør stimuleres.»

Malermester Ole Andreas Klaveness, Klaveness maler- og byggmesterforretning, Oslo

Malermester Ole Andreas Klaveness er nominert for sitt arbeid for malerfaget. Man snakker ofte om håndverksfag som taus kunnskap. Ikke i dette tilfellet. Klaveness er en kraftfull formidler. Aldri redd for å ta ordet og alltid villig til å dele av sin enorme kunnskap om malerfaget.

Klaveness har alltid hatt et vidstrakt syn på malerfaget og en nysgjerrighet og en åpenhet for stadig å tilegne seg ny kunnskap. Han så seg ikke utlært med svennebrevet i handa i 1979. Kunnskapen har han delt. Klaveness har holdt utallige foredrag og kurs, skrevet bøker og artikler. Han har vært aktiv i Fortidsminneforeningen og fast skribent blant annet på Ifi.no.

Også i de siste års oppdrag, på Hesselberg gård, Linderud gård og Hakadal kirke har det vært med to lærlinger. Bedriften har hatt prestisjefylte oppdrag på en lang rekke store istandsettinger der teknikk og fagtradisjon har vært helt sentralt.

Bedriften har alltid vært opptatt av å ha lærlinger, og flere av Norges fremste malermestre startet sin karriere hos Klaveness. Forslagsstiller skriver: «Å være lærling hos Klaveness innebærer å lære mye om tidligere tiders byggeskikker, metoder og materialer. «Vi må forstå byggeskikken og jobbe tverrfaglig for å finne de riktige løsningene» er en av hans læresetninger.»

Vinneren kåres fredag 4. desember

Kun en av de tre nominerte vil motta en sjekk på 50 000,- kroner som skal gå til kompetanseformål. For de øvrige nominerte vanker det heder, ære og et diplom.

-Det er like spennende hvert år, sier Sigrid Solheim Murud i Bygg og Bevar.

-Vi har ingen påvirkning på hvem som tildeles prisen, så vi er like spente som alle andre i forkant av hver utdeling. Hun er glad over å kunne sette Bygg og Bevar sitt navn på prisen.

– Vi vet at juryen er en faglig sterk og godt informert gjeng, som setter både håndverk og bygningsvern høyt. Det gjør Bygg og Bevar-prisen til en sjelden pris. Vanligvis er det de store prosjektene som tildeles ære og oppmerksomhet. For oss i Bygg og Bevar er et lite, enkelt hus like viktig som et stort og flott. Det er ofte de samme teknikkene og produktene som kreves. Men man kommer ingen vei hvis man ikke tar de rette avgjørelsene! Det er med stolthet vi er vertskap for utdelingen av Bygg og Bevar-prisen for 4. gang, forteller hun.

Juryen består av: leder Sjur Mehlum, Riksantikvaren, Jørgen Leegaard, Byggenæringens Landsforening og Kari-Marte Frøyset, redaktør i magasinet Norske Hjem.

 

Prisutdelingen av Bygg og Bevar- prisen 2015 foregår fredag 4. desember, i Litteraturhuset, Oslo, kl 18.30

 

Comments are closed.