Redd praktgård fra flammenes rov!

DSCF2221

Haug gård på Modum var en praktgård for noen av bygdas mektigste familier på 17- og 1800-tallet. Nå kan den ærverdige hovedbygningen bli øvingsobjekt for det lokale brannvesenet. Eller?

Haug gård ligger i et gammelt kulturlandskap ved Åmot på Modum. En allé med store bjørketrær leder opp mot tunet. På eiendommen er det kun hovedbygningen som er igjen av den gamle gårdsbebyggelsen. Det er også rester av et gammelt hageanlegg på eiendommen, med frukttrær, prydbusker og hagedam. Nord for tunet ligger en gravhaug. Eiendommen ligger fritt og fint i et sørvendt, svakt hellende terreng.

DSCF2226-kopier

Sveitserstil

Hovedbygningen ble bygget i perioden 1775-1790, og er i to etasjer laftet tømmer, kledd med stående skyggepanel. Etter en ombygging i 1880-årene ble bygningen sterkt preget av sveitserstilen. Mot sør er det en veranda i to etasjer som er rikt dekorert med løvsagarbeider. Det er hovedsakelig originale empirevinduer, med to og tre rammer.

Sveitserstilen preger også mye av interiøret. Trappeoppgangen har originalt panel og trapp. Flere av rommene har originalt panel og lister samt mange eldre dører. Det er også avdekket marmoreringer på en brannmur.

DSCF2224
Historikk

Gravhaugen kan fortelle om eldre bosetting, kanskje tilbake til jernalderen. Det kan også skjule seg flere kulturminner knyttet til bosetning og aktivitet fra før reformasjonen i 1537.

Gården Haug og gården Strands historier er tett sammenvevd. Halvgården Haug er kjent fra 1578, mens ødegården Strand er kjent helt tilbake til 1357. Storgårdene ble slått sammen på 1700-tallet. Det var mange husmannsplasser under gårdene, og de var viktig arbeidskraft ved sagene i nærheten.

P2140398

Mektige familier

Det har vært en rekke familier som har vært eiere av eiendommene. De mest kjente er familiene Sveaas og Gregersen. Sveaas-familien eide Haug i tre generasjoner fra 1835. Trelasthandler Svend Haug, som tok sitt navn fra gården, overtok gården da han giftet seg med Thea Sveaas. De bodde på gården fra 1839 til 1872 og bygget senere den nå fredete dragestilbygningen Villa Fridheim i Krødsherad. Den var også rivingstruet, men ble reddet og er i dag en av Krødsherads store attraksjoner. Det er derfor en skjebnens ironi at en annen av Thea og Svend Haugs tidligere bygninger nå er truet av forfall og riving.

Modum kommune overtok som eier av Haug gård fra 1914 og tok den i bruk som lærerbolig. I nyere tid har bygningen vært sosialbolig.

P2140385

Kvaliteter

Avflakket utvendig maling, hærverk og stor innvendig slitasje gjør sitt til at bygningen i dag er lite tiltalende. Men de som har kunnskap om gamle hus og sans for kvalitet, vil fort oppdage at bygningen er i overraskende god teknisk stand. Grunnmuren står støtt, kjelleren er tørr, det er ingen synlige råteskader i konstruksjonen og mye originalt interiør er bevart. Bygninger med slike kvaliteter finnes det ikke mange igjen av i distriktet. Dette er et godt utgangspunkt for en spennende og interessant restaurering. Imidlertid er vann og avløpsanlegget mangelfullt.

P2140355

Muligheter

Haug gård er på ca. 19 dekar, og arealene består hovedsakelig av tun/hage og dyrket mark. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligformål, men det er ikke igangsatt arbeid med reguleringsplan for området. Buskerud fylkeskommune har vurdert bygningen og kulturmiljøet til å ha høy verneverdi. Et flertall av kommunens politikere har allikevel et ønske om å tillate riving «grunnet byggets forfatning og at bygget er til hinder for videre utvikling». Kommunen er imidlertid villig til å selge bygningen med en romslig tomt, dvs. at man betaler for tomta og får bygningen gratis, mot at man setter i gang restaurering innen rimelig tid.

Hvis det er noen der ute som ønsker et unikt restaureringsprosjekt og samtidig vil bli innbygger i en kommune det er godt å bo i, så ta snarest kontakt med Modum kommune.

Henvendelse til Audun Mjøs, tlf. 48192751 eller Dag Præsterud, tlf. 90611586

Tekst: Dag Præsterud Foto: Dag Præsterud Interiørfoto: Ola Fjeldheim

DSCF2228

 

Comments are closed.