Rekonstruksjon av grue

Slik ser den ferdig oppmurte grua ut, ferdig kalket og klar til bruk. Jernet som holder kappa er en gammel hjulaksel fra en hestevogn. Til venstre ses en svingbar vindskjærding til oppheng av gryter over ilden. Denne er kjøpt brukt på auksjon.

Slik ser den ferdig oppmurte grua ut, ferdig kalket og klar til bruk. Jernet som holder kappa er en gammel hjulaksel fra en hestevogn. Til venstre ses en svingbar vindskjærding til oppheng av gryter over ilden. Denne er kjøpt brukt på auksjon. Foto: Kari-Marte Frøyset/Magasinet Norske Hjem

I gamle dager var grua husets hjerte. Her ble maten laget, og man fikk lys og varme til kjøkkenet.

Etter 1850 ble vedkomfyrene stadig mer populære og grua mistet sin funksjon som sted for tilbereding av mat. Bunnen ble gjerne fjernet og erstattet med vedkomfyren, som ble satt inn under kappa.  Selv om mange av de  gamle husene fremdeles eksisterer, er ofte de gamle gruene fjernet. Er man heldig står kanskje den gamle kappa igjen.

I denne reportasjen vil jeg dele mine erfaringer med dere om hvordan man kan gå fram for å rekonstruere en grue. I arbeidet med å flytte et gammelt svalgangshus kom jeg over denne problemstillingen. I dette huset var kjøkkenet panelt tidlig på 1900-tallet og alle spor etter den gamle grua var usynlige. Heldigvis dukket sporene opp under de nyere panelene og gulvene.

Når man arbeider med restaurering er det anbefalt å benytte tradisjonelle materialer som har vært brukt fra gammelt av. Er det brukt leire, kalkmørtel eller kalkpuss bør man ikke bruke sement oppå. Bruker man sement over kalkmørtel eller leire er det store sjanser for at pussen vil sprekke og skalle av. Kalkmørtel er mer elastisk og tåler bevegelser i bygningen bedre enn sement.

Husk at kalkmørtel bare brukes i temperaturer over 5 grader pluss. Et godt tips er å starte med denne type arbeid om våren, så man har god tid på seg.

Bruk vinterhalvåret til å finne den rette håndverkeren for ditt prosjekt. Finn fram til en dyktig murer som har sansen for prosjektet og som kan mure med kalkmørtel. Det kan være vanskelig å finne murere som mestrer de gamle håndverksteknikkene. Det er synd fordi vi har titusenvis av gamle hus som må vedlikeholdes på rett måte.

Halvveis ferdig med oppmuring av vange og side. Teglsteinene er gjenbrukt fra pipa som ble tatt ned når huset ble flyttet.

Halvveis ferdig med oppmuring av vange og side. Teglsteinene er gjenbrukt fra pipa som ble tatt ned når huset ble flyttet.

Tips til framgangsmåte

Det første man bør gjøre hvis man skal rekonstruere en grue, er å finne størrelsen. Det er kanskje mulig å se negative spor på vegger, tak og/eller i gulv. Er det lagt nyere panel på vegger eller kanskje nyere gulv, kan du forsiktig prøve å fjerne noen bord og se etter avtrykk.

Neste skritt er å prøve å finne ut hvordan grua kan ha sett ut. Undersøke om det finnes fotografier av den. Du kan kanskje prate med tidligere beboere om de husker hvordan grua så ut. Har man ingen anelse bør man se på andre bevarte gruer i nærmiljøet eventuelt fotografier av slike. Kanskje det lokale historielaget eller bygdetunet har bilder eller kjenner til noen bevarte gruer fra tilsvarende periode. Det finnes knapt to gruer som er like, så noen fasit finnes ikke.

Baserer du deg på lokale, tradisjonelle materialer og et utseende som samsvarer med andre gamle ildsteder i ditt distrikt, får du en grue som harmonerer med ditt hus.

Pipa over tak mures opp etter forbilde fra et gammelt foto av et lokalt hus.

Pipa over tak mures opp etter forbilde fra et gammelt foto av et lokalt hus.

Å finne riktig utseende

Utseende på grua er ganske varierende. Hver murer hadde sin stil og de ble tilpasset rommets størrelse. Noen gruer hadde to sidevanger og ildsted midt i grua. Men de aller fleste hadde en sidevange og ildstedet plassert inn i hjørnet.  Dersom det bare fantes en sidevange brukte man et støttejern i hjørnet for å bære kappa. Hjørnet kunne også holdes oppe av et jern festet til taket.

Nederste ramme av kappa var som oftest i treverk, enten med eller uten profil. Kappa hadde som regel en hylle hvor man kunne plassere diverse kjøkkengjenstander. Selve bunnen av grua var nok på de eldste gruene ganske lav, omkring 30 cm, men kan variere. Overflaten på grua ble nok i de fleste tilfeller behandlet med kalkmaling.

I mitt tilfelle fant jeg gråstein i fundamentet der den gamle grua lå, og valgte derfor å mure selve bunnen av grua i gråstein. Heldigvis fant jeg også negative spor etter den opprinnelige grua da jeg tok ned og flyttet det gamle svalgangshuset fra 1760-årene. Dette ga et godt grunnlag for rekonstruksjon, sammen med en tidligere beboers forklaring til hvordan hun husket den.

Grue ferdig oppmurt før påføring av kalkpuss og kalking.

Grue ferdig oppmurt før påføring av kalkpuss og kalking.

Resten av grua murte vi i teglstein, gjenbrukt fra pipa som ble murt opp i huset i 1941. Pipeløpet ble satt opp i leca, da jeg trodde dette var påkrevd i henhold til brannforeskrifter. Etterpå har jeg forstått at jeg fint kunne ha brukt teglstein i hele pipeløpet. Skulle jeg gjort denne jobben om igjen ville jeg ha murt hele pipa i teglstein fra bunnen, selv om det ikke er synlig noe sted at leca er anvendt.

Grua slik den så ut etter første påkast. Murmester Sigbjørn Smerthu legger på kalkpuss.

Grua slik den så ut etter første påkast. Murmester Sigbjørn Smerthu legger på kalkpuss.

Teglstein sammen med kalkmørtel har den egenskap at den tåler mer bevegelse i konstruksjonen og man unngår sprekker. En annen klar fordel er at en teglsteinspipe holder lenge på varmen og fordeler den lenge etter at fyringen er avsluttet.

Når det gjelder pipa over tak valgte jeg å mure denne i teglstein med kant som går utover taket, slik det var vanlig å gjøre. Jeg tok utgangspunkt i et fotografi fra 1800-tallet av et hus i nærmiljøet, og kopierte pipa ut i fra dette bildet. Øvre del av pipa ble utkraget og toppen fikk en beskyttelse av sink.

Tekst og foto: Tor Harald Frøyset

Artikkelen sto på trykk i utgave 1 2010

Vil du ha mer inspirasjon om gruer og peiser ? Kjøp utgave 6 2016 i butikk !

Comments are closed.