Seminar for eiendomsmeglere

Illustrasjonsfoto: KM Frøyset

Vest-Agder fylkeskommune, fylkeskonservatoren arrangerer i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune, seksjon for kulturminnevern kurs for eiendomsmeglere og takstmenn på Sørlandet torsdag 1. mars 2018 på Hotel Norge i Lillesand.

Hensikten med seminaret er å påpeke verdien av eldre bebyggelse – at det ikke nødvendigvis er en ulempe at et hus er gammelt, at det er fredet eller at det ligger i et område som er regulert til bevaring. Tvert imot har slik bebyggelse ofte kvaliteter som ny bebyggelse mangler.

Stikkord er historie, stilpreg, godt håndverk, solide materialer og fine detaljer. Gamle hus har også i større grad enn nye hus, atmosfære eller sjel. Det er viktig at slike kvaliteter synliggjøres, både i boligsalgsrapporter, annonser og på visninger. Kurset er ment å gi både inspirasjon og økt kunnskap.

Seminaret er godkjent som 1 time etterutdanning! 

Tidspunkt: Torsdag 1. mars 2018

Sted: Hotell Norge, Lillesand

Varighet:  3 timer, kl. 09.30 – 13.00 etterfulgt av felles lunsj

Målgruppe: eiendomsmeglere og takstmenn

Antall deltakere: 30

Innhold:

  • Innledning: Bakgrunn for arrangementet. Hva vi vil oppnå med arrangementet (Ragnhild Dietrichson, Aust-Agder fylkeskommune). 10 min.
  • Hvorfor liker vi gamle hus? (Else Rønnevig – Sprossa). 45 min.
  • Stilhistorie – hva kjennetegner hus fra ulike tidsepoker – helhet og detaljer (Ivar Ole Iversen, byggeskikksenteret, Vest-Agder fylkeskommune). 30 min.
  • Renovering – Eksempler på istandsetting av eldre hus (Kari Marte Reisz Frøyset, Norske hjem). 45 min.
  • Begrepsavklaring – hva innebærer fredning av en eiendom? Hva er SEFRAK? Hva betyr det at en eiendom er regulert til spesialområde – bevaring? (Elin Finne, Vest-Agder fylkeskommune). 15. min.
  • Spørsmål og svar. Meningsytringer

Bindende påmelding  innen onsdag 28. februar til: Ragnhild.Dietrichson(a)austagderfk.no

Comments are closed.