Seminar om landbrukets bygningsarv!

breidablikk_november_topp

Foto: Sjur Harby

Landbrukets bygningsarv. Skjer det noe?

Visst er det morsomt med fargerike siloer og en svingom på låven. Landet rundt yngler eksemplene på ny bruk av overflødig bygningsmasse i landbruket. Men hva skjer med bondens utette tak når festtalerne har gått ned fra podiet, gjestene er reist hjem og tonene har ebbet ut i mørket?

I Breidablikk 24. november skal det igjen handle om landbrukets bygningsarv, om fremtiden til 500 000 bygninger som ingen lenger har bruk for. Vi gjør opp status for noen av de sakene vi har hentet frem i årenes løp, og spør om det egentlig har skjedd så mye siden sist.

Foredragsholdere for dagen er:

 • Leder Ann Merete Furuberg, Norges Bonde- og Småbrukarlag
 • Politisk redaktør Kato Nykvist, Nationen
 • Gårdeier Odd Kåre Haugøy, Haugøy gård, Vågå
 • Bygningsvernrådgiver Trond Raddum, Mjøsmuseet, Kapp
 • Direktør Olav Lie Nilsen, Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker
 • Gårdbruker Astrid Holm Hermansen, Sælid gård, Hamar
 • Butikkeier Erik Bræk, Fenaknoken, Oslo
 • Avdelingsingeniør Kari Stensgaard, Norsk institutt for skog- og landskap, Ås
 • Bygningsarkeolog Tom Davies, Hedmark fylkeskommune, Hamar
 • Styremedlem Jens Bakke, Fortidsminneforeningen i Østfold, Idd
 • Bygningsantikvar Ola H. Fjeldheim, Ullensaker
 • Bygningsplanlegger Einar Dobloug, Hedmark landbruksrådgivning

Bindende påmelding til sjur.harby(at)disenkolonial.no eller på telefon 488 97 714 innen 21. november.
Oppgi adresse for faktura ved påmelding.
Breidablikk – nasjonalt forum for kulturarv arrangerers av Disen Kolonial i Bøndernes Hus i Løten, 24. november 2011, kl. 10.00-16.30

Last ned program og invitasjon her !


Comments are closed.