Tre kvalitetsbedrifter nominert til Bygg og Bevar-prisen

hoyesteretts-hus-foto-christel-wigen-grondahl_topp

7. desember kl 13. deles den første Bygg og Bevar-prisen ut i Næringslivets Hus. Riktige valg og løsninger under utførelse av prosjektene er helt sentralt for at landets gamle hus skal ivaretas for framtida. Den nylanserte Bygg og Bevar-prisen er en belønning og oppmuntring for å velge gode løsninger for bevaring og formidle rett kunnskap for gamle hus. Av 25 innsendte forslag har juryen nå valgt ut 3 nominasjoner til den første Bygg og Bevar-prisen.

De nominerte er:

  • Kruse-Smith AS region Øst for arbeidene på Tveten gård (foto: Bygg og Bevar/ Christel E. Wigen Grøndahl)

hoyesteretts-hus-foto-christel-wigen-grondahl

 

 

  • Malermester Studsrud AS for ivaretagelse og formidling av tradisjonelle teknikker innen malerfaget. (foto: Bygg og Bevar/ Christel E. Wigen Grøndahl)

erlandsen-konditori-haldenstudsrud

  • Møbelverkstedet Restaurering AS for arbeidene på Høyesteretts hus. (foto: Bygg og Bevar/ Christel E. Wigen Grøndahl)

kruse-smith-paa-tveten-utenfor-brenneriet-foto-christel-wigen-grondahl

Om de nominerte kandidatene

Kruse-Smith AS region øst

Restaureringen av Tveten gård i Oslo er et viktig bidrag til å bevare kulturarven i hovedstaden. I dette arbeidet har Kruse Smith AS region Øst (tidligere Skutle Entreprenør) stått sentralt. Bedriften viser stor vilje til å sette kompetanse i høysetet og satse på gamle håndverksteknikker og fokusere på godt materialvalg. Arbeidene på Tveten gård er et eksempel på godt samarbeid med oppdragsgiver – Oslo kommune.
Det at en ledende entreprenørbedrift tar på seg slike oppgaver betyr også mye for å bringe gamle håndverkstradisjoner videre. At en moderne entreprenørbedrift bruker tid og krefter på å utvikle kompetanse på dette området er viktig med tanke på alle de offentlige bygg som sårt trenger oppussing og restaurering.

Malermester Studsrud AS

Malermester Studsrud fra Ørje i Østfold har med sin betydelige referanseliste vist vilje til, og satsning på, tradisjonshåndverk innen sitt fagfelt. De jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling innen bedriften og viser stor formidlingsglede. Malermester Studsrud har med sitt arbeid vært en viktig bidragsyter for å bringe gamle håndverkstradisjoner videre. Bedriften har brukt store ressurser når det gjelder opplæring i gamle malerteknikker. Det er viktig at vi har bedrifter i byggenæringen som kan sine fag også når det gjelder restaurering.

Møbelverkstedet Restaurering AS

Bomben 22. juli gjorde stor skade på noen av våre flotteste byggverk. Bare timer etter at bomben gikk av, startet arbeidet med å berge verdier. I Høyesterettsbygningen var mye av det historiske interiøret skadet. Møbelverkstedet Restaurering AS nomineres for et imponerende og svært detaljert arbeid, med tanke på prosjektledelsen og utførelse av restaureringsarbeidene i Høyesteretts Hus.  
I arbeidet med å sikre verdier og restaurere det som var ødelagt har Møbelverkstedet Restaurering AS vist handlekraft og faglig forståelse for betydningen av samarbeid mellom de ulike faggruppene.

 

Hvem kan motta prisen?

Bygg og Bevar-prisen deles ut til:

  • Bedrifter som utmerker seg med valg av gode løsninger i samsvar med bygningens stil, alder, konstruksjon, materialbruk og lokale egenart
  • Bedrifter som aktivt jobber med kompetanseheving blant ansatte innen byggeskikk og håndverk.
  • Organisasjoner/institusjoner/foreninger eller enkeltpersoner som utmerker seg innen formidling av praktisk kulturminnevern
  • Prosjekter som er brukt som læringsarenaer og/eller fremmer tverrfaglighet innen tradisjonshåndverk

Prisen gjelder leveranser til både det offentlige- og private markedet, samt forbrukermarkedet, på bakgrunn av aktive prosjekter i inneværende år.

Premie

Prisen består av et vakkert kunstdiplom samt en pengepremie på kroner 50 000 som skal brukes til kompetanseutviklingsformål.

Jury

Fagjuryen representerer bredden i restaurering – og rehabiliteringsmarkedet i Norge og består av:

Sjur Mehlum – Riksantikvaren

Per Helge Pedersen – Byggeindustrien/ bygg.no

Kari-Marte Reisz Frøyset – Magasinet Gamle Hus, Hager & Interiør

 

Av: Sigrid Murud, daglig leder Bygg og Bevar

Comments are closed.