Trenger du lokaler til din bedrift?

funnefoss_web

Leserbrev

Det ligger en okergul murbygning fra tidlig 1900 – tall, en time utenfor Oslo. Den venter på deg som vil flytte din bedrift ut på landet og inn i et spennende prosjekt. Vil du ut av byen og inn i et distrikt som er kjent for stabil arbeidskraft og trivelige folk, i skog og sjølandskap? Du er velkommen! Les mer om de som ønsker å flytte sin bedrift inn i et godt bedriftsfellesskap i Odalen – på Facebooksiden “Funnefossgården”. Idag er bygningen rivningstruet, men det foreligger ikke et rivevedtak. Med et godt alternativ på bordet vil vi arbeide for at kommunen lar denne nydelige bygningen få stå, og får fortsette å være en sjarmerende ramme rundt felleskapets gode historier. Det er ikke alle steder det er bevissthet rundt at kulturminner kan være en ressurs – i kampen om å tiltrekke seg nye innbyggere, og for trivselen til de som allerede bor i området. Kulturminner inneholder felles historie, lokal identitet og særpreg. Dette er et av de få elementene som er igjen av historisk sentrumsbebyggelse på Skarnes. Bygget ble satt opp som Amtskole i 1902 og fungerte som dette fram til krigen. Da ble bygningen okkupert av tyskerne, som fyrte så hardt den kalde vinteren 1944 at bygningens øvre etasje brant. Denne etasjen ble aldri gjenoppbygget, og bygget fikk en annen karakter etter krigen. Bygningen – med skifertak og et fantastisk spill i de gamle vindusglassene – er SEFRAK registrert, men mangler formelt vern.

 

En underskriftskampanje er i gang for å søke å bevare huset – etter kommuneloven § 39 a kan et innbyggerinitiativ fremmes med 300 signaturer fra innbyggere i kommunen, eller 500 fra hele fylket. Med nok signaturer i hånda, vil vi be kommunen regulere Funnefossgården inn i en hensynssone slik at den blir ivaretatt. Vi vil også be om at denne gården, og andre kulturminneressurser i kommunen, tas vare på – som miljøskapende element og som ramme rundt nysatsning og gode møteplasser.

Responsen lokalt har vært fantastisk – det har ikke vært en person som syns det er en god ide å tappe sentrum for historisk bebyggelse til fordel for identitetsløse billigbygg. Folk har allerede sett altfor mange eksempler på at hus etter hus forsvinner, og først i ettertid ser man at særpreget ble borte på veien.

Vi vil gjerne ha flere signaturer enn det som er nødvendig for å fremme innbyggerinitiativet. Grunnen til det er at de mange underskriftene vil vise at ”folk flest” ikke vil bo i identitetsløse og uinteressante tettsteder. Folks engasjement for det unike vil vi bruke til å utfordre toppkandidatene til høstens kommunevalg, til å fortelle oss hva de vil gjøre med Funnefossgården spesielt, og historiske bygninger generelt. Lokalavisa Glåmdalen er bedt om å ta denne oppgaven, og vi håper på bred dekning og en god reportasje. Dette er en fremgangsmåte og et tips vi gjerne deler med flere. Gjør lokalt kulturminnevern til en valgkampssak for høstens kommunevalg! Vi leser også gjerne en utgave av flotte Gamle hus og hager – med flere tips og råd til ildsjeler der ute som vil vinne lokale vernesaker. Det kreves mange talenter, og mange hender – og det er en meningsfylt og sosial måte å bruke fritiden på.

Beste hilsen fra Fortidsminneforeningen Hedmark og Operation Skarnes Facelift

Vi trenger folk! Vil du engasjere deg, ønsker å få tilsendt en underskriftsliste eller har du opplysninger om bygningen? Kontakt hedmark(a)fortidsminneforeningen.no og toveihler(a)hotmail.com Vil du fortelle kommunen hvilke kvaliteter den må satse på for at du skal flytte til Sør-Odal eller har tips til utviklingsmuligheter for Funnefossgården? Send e-post til Operation Skarnes Facelift: contact(a)birkmar.com

Aksjonens facebookside finner du her.

funnefoss_web_hel

Deler av dette inlegget er fra et leserbreve tidligere publisert i Gamle Hus, Hager & Interiør, utgave 3 2011.

Comments are closed.