Ut å søke penger

50-kr-bak_topp

 

Selvfølgelig vegrer du deg. En søknad om midler til istandsettelse av gamle hus og hager kan føles som en hinderløype. Men er du grundig og går systematisk til verks, kan utbyttet bli bra – både økonomisk og personlig. Her er noen råd på veien.

Her finner du en oversikt over hvor du kan søke midler!

Tekst: Sjur Harby

Kjærlighet ved første blikk pleier å bli dyrt. Er du på boligvisning, er det lett å falle i staver over et krokete epletre, en sliten sveitserstilsveranda eller detaljer som helt tar luven fra taklekkasjer, råte- og setningsskader. Derfor er god tid og is i magen en forutsetning. Ikke bare i forbindelse med selve kjøpet, men også i tiden etterpå når kjærligheten avtar og hverdagen tar deg i hånden.

Start på biblioteket

Alle søknader skal inneholde en beskrivelse av anleggets historikk og kulturhistoriske verdier. Jo mer du vet, jo bedre er det, men ikke fall for fristelsen til å skrive norsk stil. Bibliotekets lokalhistoriske samlinger er uunnværlige, det samme er bøker om restaurering, tradisjonell material- og fargebruk. Dessuten bør offentlige registre som SEFRAK (register over alle bygninger eldre enn et bestemt årstall på 1900-tallet) og kulturminnedatabasen Askeladden, avlegges et besøk. Etter hvert begynner det også å komme lokale verneplaner i kommunene. Undersøk om noe slikt finnes der du bor.

Hva er spesielt?

Ikke glem at alle gamle hus har en historie. Med på kjøpet følger også noens barndom og minner. I tillegg kan bygningen eller anlegget ha hatt flere funksjoner opp gjennom årene. Kartlegg historien og finn ut hvilke spor som fremdeles finnes. Vektlegg funnene i søknaden og ta mål av deg til å bevare dem best mulig. Ønsker du å fjerne viktige elementer av husets historie, bør du begrunne hvorfor. Ta mål av deg til å bli et forbilde lokalt. Del dine erfaringer og kunnskaper med andre og fortell i søknaden at dette er din holdning.

Ta deg tid

Du skal skrive en god søknad, og det krever at du vet hva du holder på med. Det tar lang tid å bli kjent med et gammelt hus. En hage krever minst et års bekjentskap før du setter skikkelig i gang. I mellomtiden er rydding en nyttig øvelse i å bli bedre kjent med din utkårede. Som regel er både hus og hage atskillig eldre enn deg og har gjerne en historie du bare kjenner bruddstykker av. Utover nødvendig vedlikehold for å stoppe ytterligere forfall, er oppgavene i første fase først og fremst knyttet til dokumentasjon og planlegging. Gå fra rom til rom, fra kjeller til loft og skaff deg den oversikten du burde hatt før du underskrev kontrakten. Gå alene. Når du synes at du er kommet huset under huden, kan du invitere med deg håndverkere og fagfolk på en visning. De forventer at du vet hva du vil og kan først gi deg et tilfredsstillende kostnadsoverslag når bestillingen din er klar. Jo tydeligere du er, jo lettere for dem. Bruk tid på å reise rundt å se hva andre har gjort før deg. Materialvalg og utførelse er avgjørende for sluttresultatet. Byggvarehusenes «Klart du kan», skal du ta med en god klype salt. Velg samme material- og håndverkskvalitet som den huset har fra før. Fotografer løpende. Før gjerne en enkel dagbok fra første dag med kontakter og planstatus. Hukommelsen din kan være en svikefull venn.

Dokumentasjon

Som oversikten viser, er det en rekke offentlige og private fonds, legater og støtteordninger som kan være aktuelle. Skaff deg en oversikt over formål og krav til dokumentasjon i god tid før du setter deg ned med skrivingen. All planlegging må ha minst mulig utskiftning, ombygg og tilbygg som mål. Jo mer gjenbruk og originalt virke i behold, jo bedre. Men må du, så må du, men begrunn alltid dine valg. Det inngir tillit.

Mål opp

Uansett om det er hus eller hage det er snakk om, er en oppmålingstegning/situasjonskart nødvendig for den videre planlegging. Du kan sikkert gjøre det selv, men dersom det dreier seg om kompliserte anlegg, er det bryet verdt å innhente arkitekt eller en landskapsarkitekt. Sørg for at de har erfaring fra liknende anlegg. Du er selv ansvarlig for å sjekke deres referanser. Når dette er på plass, kan du begynne med en tilstandsbeskrivelse og deretter en tiltaksplan. Dersom du skal benytte anlegget i kommersiell virksomhet åpner det seg flere søkemuligheter, enn om du søker i privat regi. Men husk at mange offentlige etater kan ha en mening om saken med henblikk på brannsikring, kjøkken og universell utforming. For å nevne noe.

Antikvariske myndigheter

Enten anlegget er fredet etter kulturminneloven, regulert til hensynssone bevaring etter plan og bygningsloven eller er oppført på en eller annen verneliste, skal du ta kontakt med fylkeskommunens antikvarer. Jo før, jo heller. De fleste søknader krever en vurdering fra antikvarisk myndighet som bekrefter anleggets kulturhistoriske verdi på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan. Fylkeskommunens folk har gjerne god oversikt over det som ellers skjer av tilsvarende arbeider i fylket og kan sette deg i kontakt med andre eiere, gi deg råd om hva du skal vektlegge i søknaden, samt tipse deg om håndverks- og arkitekttjenester. Ikke glem kunnskapene og samlingene som ditt lokale museum rår over. Ta også kontakt med dem i innledende runde. Finnes det utsalg av brukte bygningsdeler, må du legge veien innom. Det er som regel penger spart.

Ikke gjør mer enn nødvendig

Sjekk priser og referanser før du kjøper en tjeneste. Til søknaden trenger du et realistisk overslag. Etter hvert som restaurering og rehabilitering etter antikvariske prinsipper griper om seg, er dette et marked for både folk og røvere. Tilbudene du mottar fra fagfolkene er nødvendig dokumentasjon når du setter opp budsjett. Sett opp arbeidsoppgavene i prioritert rekkefølge og innse at Roma ikke ble bygd på en dag. Vurder om du kan utsette store inngrep som bad og kjøkken til du har fått tenkt deg om tilstrekkelig. Den optimale løsningen krever tid.

Gjør bare det du kan

Visst er det fristende å gjøre mest mulig selv, men mitt råd er å overlate spesialarbeid til fagfolk. Egeninnsats premieres, og det er mye du kan gjøre selv. Rydde, kjøre, planlegge, gå til hånde, administrere. Ikke vær redd for å beregne timer. Men realistisk skal det selvfølgelig være.

Snarveier

Ikke prøv deg på snarveier. Dersom du har beskrevet en fremgangsmåte, skal du følge den såfremt det lar seg gjøre. Oppstår det avvik, må dette rapporteres.

Klag

Mottar du avslag på søknaden, kan du klage. Ikke alle begrunner avslagene, men du står fritt til å ringe dem for forklaring. Ikke mist motet.

Lykke til!

Her finner du en oversikt over hvor du kan søke midler!

Denne artikkelen sto på trykk i utg 1 2010 av Gamle Hus & Hager.

Comments are closed.