Her jobber tømrer Henning Jensen med å gjenreise en stall fra Setesdal. Foto: Norsk Folkemuseum

Norge kommer i fremtiden til å ha behov for 60 000 håndverkere som kan og forstår bygningsvern. Norsk Folkemuseum vil bidra til at bygningsvern og tradisjonshåndverk blir en del av håndverkerutdannelsen. Tanken er at gammel kunnskap skal bidra til å løse dagsaktuelle miljøutfordringer.

Folkemuseet har jobbet i flere år med å utvikle planene for et håndverkstun. Nå har Sparebankstiftelsen DNB gitt museet 20 millioner kroner til å bygge opp det som vil bli et unikt kunnskapssenter for bygningsvern. Det nye senteret skal drive med håndverksformidling til både publikum, skoleelever og nye generasjoner håndverkere.

– Her skal vi gjenskape tradisjonshåndverk og videreføre det til nye generasjoner, sier førstekonservator Terje Planke.

– Vi jobber allerede med å ta vare på over 160 antikvariske bygninger og museet har en helt unik kompetanse på bygningsvern. Denne kunnskapen ønsker vi å dele med andre, og vi tror at dette vil komme samfunnet til gode på flere måter, sier han.

Vi skal gjenskape tradisjonshåndverk og videreføre det til nye generasjoner, sier førstekonservator Terje Planke på Norsk Folkemuseum. Foto: Norsk Folkemuseum

Bygningsvern helt sentralt i et miljøperspektiv                   

– Bygningsvern og kvalitetshåndverk kan høres gammelmodig ut, men vi mener det er et av svarene på de miljøutfordringene vi står overfor. Ved å ta vare på det vi allerede har, trenger vi bare å gjøre marginale inngrep. Dessuten er eldre bygninger ofte bygget med kvalitet for å vare lenge, noe som er enda en grunn til å ta vare på dem, sier Planke.

Det er Riksantikvaren og Byggenæringens Landsforbund som anslår at Norge kommer til å ha et behov for 60 000 faghåndverkere som forstår eldre byggeskikk. Folkemuseet ønsker å bidra til at håndverkere skal forstå hvilke verdier og teknikker som ligger i gammelt håndverk.

– Vi mener Folkemuseet er den perfekte arena for den type opplæring. Vi har en sammensatt bygningssamling og kompetente håndverkere med lang erfaring. Nå handler håndverkerutdannelsen mest om å lære å bygge nytt. Samtidig vet vi at 50 prosent av byggeindustrien handler om rehabilitering og ombygging og av bygninger vi allerede har, sier Planke.

– Derfor tror vi det er viktig at gammel kunnskap blir tatt vare på og overført til dagens håndverkere.

 Vil løfte statusen til håndverksyrket

– Som museum ønsker vi å videreføre den kunnskapen som har blitt overført mellom folk gjennom tidene, forteller han begeistret.

– Vi har kunnskapen og vil vise unge tømrere at tradisjonshåndverk og restaurering er et spennende arbeidsfelt og en høyst aktuell karrierevei. Ved å få en formalisert utdannelse, håper vi at statusen til håndverksyrket løftes og sidestilles med arkitekten og kulturhistorikeren.

Seksjonsleder Stian Myhren, direktør Inger Jensen og førstekonservator Terje Planke jubler over støtten de har fått til å bygge opp et unikt senter for bygningsvern på Norsk Folkemuseum. Her står de foran låven som skal drive med håndverksformidling til publikum, skolelever og nye generasjoner håndverkere. Foto: Norsk Folkemuseum

Pressemelding fra Norsk Folkemuseum. 

Skroll til toppen