Nordre Bakke Tjenester & Utleie

Om bedriften:

Verksted som utfører vedlikehold og renovering av gamle og verne-verdige vinduer, dører og andre bygningsdetaljer.

Vi lager også kopier.

Telefon:
975 67 293
E-post:
Adresse:
Oli Othamar
Holtungveien 26
3083 Holmestrand

You must be logged in to post a comment