Raulandsakademiet

Raulandsakademiet
Om bedriften:

Raulandsakademiet tilbyr over 60 kurs innan tradisjonelle og moderne handverksteknikkar kvart år. Vi hentar inn dyktige lærarar frå heile landet til kurs i alt frå lafting og restaurering av gamle vindauge til bunad- og skinnsøm, tradisjonell matlaging og kveding. Tilbod om kost og losji for deltakarar på kursa.

Telefon:
35 07 32 92
E-post:
Adresse:
Akademiet 2
3864 Rauland

You must be logged in to post a comment