Lag enkle varevinduer!

Noen av vinduene i hovedbygningen på Klokkergården ble byttet ut i 1951. De store, gamle vinduene har hatt innervindu tidligere, men med tiden har noen av de forsvunnet, og de manglet da jeg kjøpte stedet i 1997. Nå var det på tide å få gjort noe med

img_7467

Noen av vinduene i hovedbygningen på Klokkergården ble byttet ut i 1951. De store, gamle vinduene har hatt innervindu tidligere, men med tiden har noen av de forsvunnet, og de manglet da jeg kjøpte stedet i 1997. Nå var det på tide å få gjort noe med dette!

På bildet over ses et av varevinduene fra 1951, som jeg manglet fire stykker av (hvitmalt ramme til venstre). Det gamle vinduet var fint å bruke til mal for de nye. Til høyre på bildet ses en nylaget ramme og de ferdig delene som skal bli til tre varevinduer. Delene er laget med en sirkelsag. Jeg valgte å lage en enkel løsning med 45 graders vinkler i hjørnene, som ble skrudd sammen. Dette valgte jeg fordi det kun er en enkel varevinduløsning som går raskt. (NB! Skal du lage varevinduer etter antikvariske prinsipper bør du lage nøyaktig kopi av en original.) En lokal møbelsnekker/snekker kan også lage delene for deg. Montering og maling gjør du selv – her er det store penger å spare! Innsetting av glass samt kitting kostet ca 200 kr + mva pr vindu hos glassmester (i 2013).

Dette er en enkel og rask løsning som fungerer bra for folk flest.

img_7503

Før: Øvre del av vinduet manglet varevinduer. Her skal det monteres tre nye varevinduer for å stoppe trekken

img_7474

Det gamle vinduet (malen) ligger underst. delene merkes med blyant, riktig retning, i 45 grader. vær nøyaktig! det er fort gjort å kappe feil.

img_7475

Bitene kappes til i 45 grader. dette er en mye enklere løsning enn å sette sammen hjørnene med not og fjær.

img_7478

Her er delene ferdig kappet. det gamle vinduet ligger fremdeles under som mal. de to vinduene er nå nøyaktig like.

img_7479

Bor hull til skrue, slik at ikke ramma sprekker. Skru så sammen vinduet med skruer,uten lim først, og prøv i karmen. Kanskje må en av vinklene justeres.

img_7486

Kontroller at vinklene stemmer før du limer og skrur alt ferdig.

img_7495

Puss over rammene med sandpapir, Brekk skarpe hjørner og kanter.

img_7502

Her er rammene ferdig tilpasset karmen og pusset med sandpapir. Mal vinduene et par ganger på hver side før du setter inn glass.

img_7507

Tørk bort støvet med en ren fille. Mal deretter begge sider, før du setter inn glass.

img_7518

En rask løsning er å ta med rammene til glassmester, som kan sette inn ruter og kitte vinduene for deg.  Har du lyst og tid setter du inn glassene selv med stifter og linoljekitt. Husk å male en tredje og siste gang over kittet.

Så er varevinduene ferdig!

img_4185

De ferdige varevinduene settes inn. Endelig er trekken stoppet og vinduet er nå tilnærmet like godt som et nytt. Lykke til!

Tekst og foto: Tor Harald Frøyset

Artikkelen sto på trykk i Norske Hjem 2 2013